Brandskoles fremtid bliver en udfordring for selvstændigt Slagelse-beredskab

Kort får årsskiftet besluttede Slagelse Kommune at udtræde af Vestsjællands Brandvæsen. Bekymring for fremtiden for brandskolen i Korsør var en del af baggrunden for beslutningen, men netop brandskolen kan blive en af de helt store udfordringer for Slagelses selvstændige beredskab. Kommunen vurderer nemlig selv, at de nuværende aktiviteter er ulovlige.

Brandskolen RESC i Korsør stod til at blive overtaget af Vestsjællands Brandvæsen, men i Slagelse Kommune var der frygt for, at det nye brandvæsen ikke ville investere i en fortsat udvikling af brandskolen – og at det ville resultere i tabte arbejdspladser. Og selv om formanden for brandvæsenets politiske styregruppe, Holbæk-borgmester Søren Kjærsgaard, før jul forsikrede, at brandskolen ville være et vigtigt aktiv for Vestsjællands Brandvæsen, valgte Slagelse Kommune altså at forlade brandvæsenet – primært af økonomiske årsager.

Et internt notat fra Slagelse Kommune sætter imidlertid spørgsmålstegn ved brandskolens udviklingsmuligheder i et selvstændigt beredskab, der alene dækker Slagelse Kommune.

Regler giver begrænsninger

Årsagen er, at brandskolen som en kommunal institution er underlagt en række begrænsninger, som skal sikre, at kommuner ikke konkurrerer med private virksomheder. Det indebærer blandt andet, at en kommunal institution som udgangspunkt kun må sælge overskudskapacitet, ligesom der er en grænse for, hvor store de eksterne aktiviteter må være, når de sammenlignes med de kommunale kerneaktiviteter.

Hvis brandskolen var blevet en del af Vestsjællands Brandvæsen, ville det formentlig i sig selv have givet skolen bedre muligheder, fordi det fælleskommunale brandvæsens kerneaktiviteter ville få et så stort omfang, at brandskolen automatisk ville komme til at udgøre en mindre del af de samlede aktiviteter.

Nye beredskabsenheder vil sende opgaver i udbud

Ifølge det interne notat vil etableringen af de nye beredskabsenheder endvidere give brandskolen en udfordring:

”Det må forventes, at der på et marked med væsentligt færre og større beredskabsenheder end i dag i højere grad vil være krav om konkurrenceudsættelse af den del af kompetenceudviklingen, som den enkelte beredskabsenhed ikke selv kan rumme. En kommunalt drevet brandskole, hvor den kommunale kerneopgave har et trods alt relativt begrænset omfang, vil næppe lovligt kunne byde ind på kompetenceudvikling hos andre kommunale beredskabsenheder – grænsen for salg af overskudskapacitet vil umuliggøre afgivelse af tilbud på udbud”, skriver byrådssekretariatet i Slagelse Kommune i notatet.

Vurderingen fra de kommunale jurister er, at det nuværende aktivitetsniveau på brandskolen formentlig er ulovligt, hvilket vil kunne medføre, at det særlige kommunaltilsyn under Statsforvaltningen vil gå ind i sagen:

”Et konkurrenceudsat marked vil i større omfang have Tilsynets fokus, også fordi der må forventes at være et øge fokus fra andre udbydere i forhold til konkurrenceforvridning. Det må fremover som i dag forventes, hvis det nuværende aktivitetsniveau på Brandskolen opretholdes inden for den eksisterende kommunale ramme, som udgøres af Slagelse Kommune, at Tilsynet, hvis det går de indtægtsgivende aktiviteter på Brandskolen efter, vil nå frem til, at aktiviteterne ikke er lovlige, og derfor ikke kan opretholdes”, skriver kommunen.

Kan ikke tilføre ekstra ressourcer

Endelig vurderer kommunen, at der fremover kan opstå problemer med at investere i brandskolen:

”Slagelse Kommune vil kun i begrænset omfang have mulighed for at tilføre ressourcer til en brandskole drevet af kommunen selv. Kommunen vil ikke kunne anvende flere ressourcer i forhold til Brandskolen end netop det, der er nødvendigt for at opretholde de kommunale aktiviteter”, skriver juristerne.

Annonce