Storebælt har fået en avanceret brosprøjte

Det er formentlig landets mest avancerede brandkøretøj, som Slagelse Brand og Redning sætter i drift i løbet af december. Den såkaldte brosprøjte bliver placeret på brandstationen i Korsør, og den bliver det centrale element i beredskabet på Storebæltsbroen. Brosprøjten er udstyret med en 14 meter lang bom og en fjernstyret vandkanon.

Yderst på bommen er der en fjernstyret vandkanon, og den 14 meter lang bom kan drejes i vilkårlige retninger. Brandfolkene kan følge vandkanonens arbejde via et almindeligt og et termisk kamera.

Køretøjet har en vandtank på 6.000 l. og CAF (Compressed Air Foam system), der blander skumvæske i vandet og giver en større slukningseffekt. Desuden er der en bjergningsbom til køretøjer på under 3.500 kg, således at det er muligt at nødflytte køretøjer, som blokerer for trafikken.

Skal løse opgaver nemmere og hurtigere

Det nye køretøj finansieres gennem den gældende beredskabsaftale mellem Sund & Bælt og Slagelse Brand og Redning. Det er Slagelse Brand og Redning, der driver køretøjet.

”Vi har, i tæt samarbejde med Sund og Bælt, beskrevet hvordan køretøjet skulle bygges, og hvilket udstyr som skulle være på. Det er et vigtigt samarbejde omkring en vigtig trafikåre i Danmark, at vi i fællesskab arbejder for at løse hændelser så hurtigt, som man kan – og at vi sikrer, at der er det rigtige materiel til rådighed. Jo større og mere kompliceret en hændelse er, desto længere tid vil det også tage at løse den. Men vores håb er, at vi med den nye brosprøjte kan løse disse nemmere og hurtigere, så vi hurtigere vil kunne få trafikken til køre igen”, fortæller Michael Djervad, der er beredskabschef i Slagelse Brand og Redning.

Alt mandskab på brandstationen i Korsør er netop nu i gang med at blive uddannet i at bruge brosprøjten, og Slagelse Brand og Redning forventer at kunne indsætte den i operativ drift i midten af december.

Øget fokus på brandsikring

Sund & Bælt vurderer jævnligt beredskabet og besluttede for et par år siden, bl.a. på baggrund af danske og internationale erfaringer med lastbilbrande, at øget indsatsen med brandsikring.  Brosprøjten er et vigtigt led i denne indsats.

”Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og derfor har vi kontinuerligt et stort fokus på, at broen er åben og sikker at køre over. Den specialdesignede brandbil vil sammen med en brandsikring af østbroens hovedkabler, som vi foretog sidste år, være med til at højne sikkerheden for de mange tusinde daglige brugere ved at minimere risikoen for skader på vores konstruktioner”, siger Lars Fuhr Pedersen, der er teknisk direktør i Sund & Bælt.

Godt 1.200 m. af østbroens store hovedkabler blev i 2019 brandsikret tættest ved vejbanen med brandhæmmende maling og isolerende brandtæpper, som skåner stålet i broens kabler mod varmen ved en brand og forhindrer, at konstruktionerne tager skade, selv ved en kraftig og længerevarende brand.

Annonce