Brandslukningskontrakt til 60 mio. kr. i udbud

Vestsjællands Brandvæsen har sendt den brandslukning, der i dag varetages af Falck, i udbud. Den nye brandslukningskontrakt skal løbe fra den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2028 med en option på forlængelse i yderligere et år. Kontrakten har en anslået værdi på 60 mio. kr.

I dag står Falck for brandslukningen i størstedelen af Holbæk Kommune og dele af Slagelse Kommune. Den nuværende kontrakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og Falck udløber imidlertid ved årsskiftet, og derfor er opgaven nu sendt i udbud.

Udbuddet omfatter brandslukningen, men dog ikke køretøjer og andet materiel samt drift af vagtcentral. Det vil således fortsat være Vestsjællands Brandvæsen selv, der stiller køretøjer, materiel og vagtcentral til rådighed.

Tilbudsgivere skal have erfaring med brandslukning

Udbuddet har form af en forhåndsmeddelelse, som er en indkaldelse af tilbud. Kontrakten vil derefter blive tildelt uden yderligere offentliggørelse. Interesserede tilbudsgivere skal skriftligt tilkendegive deres interesse i kontrakten senest den 1. september 2023.

Det er et minimumskrav, at interesserede virksomheder kan fremvise mindst én reference, der beløbsmæssigt og i relation til opgaveudførelsen svarer til den udbudte kontrakt. Det er endvidere et mindstekrav, at interesserede virksomheder kan dokumentere en omsætning, der udgør mindst 40 mio. kr. pr. år for de tre seneste regnskabsår.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der identificeres på grundlag af den laveste pris. Den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris vil – under forudsætning af, at denne kan dokumentere opfyldelsen af mindstekravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde – få tildelt kontrakten.

Annonce