Brandstation i Bording lukkes

I 2011 skal Ikast-Brande Kommune spare 93 mio. kr., og i et budgetforlig, der blev indgået i denne uge, har politikerne besluttet, at en del af denne besparelse skal hentes ved at lukke brandstationen i Bording. Brandstationen blev etableret i 1987 på grund af problemer med at overholde kravene til udrykningstider i Bording-området, hvor der dengang var mange store industrivirksomheder. I dag er mange virksomheder, især inden for træindustrien, imidlertid lukket.

Samtidig mangler brandstationen i Bording mandskab, og derfor har det siden januar været nødvendigt at afsende brandkøretøjer fra henholdsvis Engesvang og Ikast for at sikre, at der mindst møder holdleder og syv brandfolk på skadestedet.

Lukningen vil formentlig ske pr. 31. januar 2011, og de områder, som hidtil er blevet dækket fra brandstationen i Bording, vil derefter i stedet blive dækket fra stationerne i Ikast og Engesvang. Det ventes at medføre, at den gennemsnitlige udrykningstid i Bording-området stiger fra 6-7 minutter til 12-13 minutter.

Driften af brandstationen i Bording indgår i Ikast-Brande Kommunes samlede brandslukningsaftale med Falck, der løber til udgangen af 2011. Falck har imidlertid accepteret, at aftalen ændres, således at Ikast-Brande Kommune kan opsige den del af aftalen, som vedrører brandstationen i Bording, med et varsel på tre måneder.

Den umiddelbare besparelse vil være på 689.000 kr. om året, men herfra skal trækkes 169.000 kr. til ekstra udrykningsaktivitet for brandstationen i Ikast. Desuden vil Bording-stationens nuværende køretøj blive flyttet til Ikast, hvor der også ansættes yderligere 2-3 deltidsbrandfolk, og det vil give en ekstra udgift på 148.000 kr. Dermed vil lukningen netto give en årlig besparelse på ca. 373.000 kr. Da det ikke dækker hele den besparelse, som beredskabet er blevet pålagt, vil der skulle findes årlige besparelser på yderligere ca. 74.000 kr., når Falck-aftalen skal genforhandles.

Der er 10 deltidsbrandfolk tilknyttet brandstationen i Bording, og de står til at miste deres job, da afstanden til kommunens andre brandstationer er for stor til, at de kan fungere som deltidsbrandfolk dér.

Annonce