Brandvæsen

Ønsker fælles ambulance- og brandstation i Ølgod

I dag har Falck to stationer i Ølgod: På Lindeallé lejer Falck en kommunal ejendom, som huser brandvæsenet, og på Varde Kommunes genbrugsplads på Energivej er der indrettet lokaler til det lokale ambulanceberedskab. Falck vil imidlertid gerne have samlet aktiviteterne ét sted, og det ser ud til at blive i en ejendom på den tidligere kommunale materielgård på Industrivej.

Brandvæsen

Brandstation i Bording lukkes

I 2011 skal Ikast-Brande Kommune spare 93 mio. kr., og i et budgetforlig, der blev indgået i denne uge, har politikerne besluttet, at en del af denne besparelse skal hentes ved at lukke brandstationen i Bording. Brandstationen blev etableret i 1987 på grund af problemer med at overholde kravene til udrykningstider i Bording-området, hvor der dengang var mange store industrivirksomheder. I dag er mange virksomheder, især inden for træindustrien, imidlertid lukket.

Brandvæsen

Problemer med byggeri af ny brandstation giver stor ekstraregning til Faxe Kommune

Der er opstået uforudsete problemer i forbindelse med byggeriet af Faxe Brandvæsens nye station i Haslev, og det udløser nu en stor ekstraregning til Faxe Kommune. Den nye brandstation er under opførelse som følge af, at Faxe Kommune har hjemtaget brandslukningen, der hidtil blev udført af Falck, men det har nu vist sig, at der på grunden er stærkt forurenet jord, som skal bortgraves og behandles. Desuden er jorden under den kommende brandgarage ekstraordinært dårlig, og derfor skal der bores fundamenter ned i en dybde på 4 meter. Den samlede ekstraudgift bliver 2,1 mio. kr., hvoraf brandvæsenet skal betale de 945.000 kr.

Brandvæsen

Beredskabskommission: Nu skal der ses fremad

Nu skal der ro om Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Der skal ses fremad, og en ny 11 punkts-plan, som beredskabschef Jesper Djurhuus har fremlagt, og som tillidsfolkene har givet deres støtte til, skal have lov til at virke. Det var konklusionen på det møde, som den fælleskommunale beredskabskommission holdt tirsdag eftermiddag.

Brandvæsen

Stevns Brandvæsen får midlertidig ledelse mens personalesag behandles

Efter at Stevns Kommune i sidste uge valgte at fritage sin beredskabschef og viceberedskabsinspektør for tjeneste, er der nu aftalt en ny, midlertidig struktur i Stevns Brandvæsen. I den nye struktur er vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann konstitueret beredskabschef, mens Kristian Jensen er udnævnt til daglig leder af brandvæsenet og herunder skal stå for kontakten til de frivillige i beredskabet.

Brandvæsen

Skadeservicefirma frifundet for ulovlig udrykningskørsel

Skadeservicefirmaet Nordic Industri- og Skadeservice kørte ikke ulovlig udrykningskørsel i forbindelse med en trafikulykke i maj sidste år. Det har byretten i Esbjerg i dag fastslået i en dom, der frifinder skadeservicefirmaet for den tiltale, som politiet havde rejst med påstand om en bøde på op til 10.000 kr. Nordic Industri- og Skadeservice mener, at der var tale om en bevidst urigtig anmeldelse fra en af selskabets konkurrenter, Michael K. Sørensen, der udover at være medejer af Responce også ejer firmaet MEKS, der bl.a. udfører afspærringsopgaver med tavlevogn, men Michael K. Sørensen afviser kritikken og mener, at det er et principielt problem, at et skadeservicefirma har udrykningstilladelse – og han mener fortsat, at Nordic Industri- og Skadeservice misbruger deres udrykningstilladelse.

Brandvæsen

Tiltalt for ulovlig udrykningskørsel

Et firma fra Trekantsområdet er blevet tiltalt for ulovlig udrykningskørsel, efter at firmaets direktør i maj sidste år ifølge anklagemyndigheden kørte med blå blink til en opgave, hvor en lastvogn var havareret. Direktøren kørte med en gennemsnitsfart på 145 kilometer i timen, men trods udsagn fra to vidner nægtede han i retten i dag at have kørt med udrykning.

Google Maps
Brandvæsen

Medarbejdere retter usædvanlig hård kritik mod beredskabschef

Ved et møde før sommerferien præsenterede tillidsfolkene ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen beredskabschef Jesper Djurhuus for 24 kritiske spørgsmål, som tillidsfolkene havde modtaget fra de ansatte i det nordsjællandske brandvæsen. Og kritikken fra medarbejderne er usædvanlig hård og uforsonlig. Brandfolkene beskylder således beredskabschefen for embedsmisbrug i forbindelse med udførelse af private håndværkeropgaver, for at sælge sin private bil til brandvæsenet via en bilforhandler, for at anvende brandfolk til private kørselsopgaver og for at tage køretøjer ud af beredskabet for at bruge dem til mødekørsel. 

Brandvæsen

Tage med solceller kan være farlige for brandfolk

Når det brænder, kan solceller på hustage udgøre en alvorlig fare for brandfolk. Det siger professor Bernd-Jürgen Vorath, tysk ekspert i sikkerhedsteknik ved universitetet i Göttingen. “Paradoksalt nok består problemet i panelernes høje kvalitet. De er i reglen ekstremt varmeresistente og holder formen, selv når det brænder i loftsrum lige under dem”, siger Bernd-Jürgen Vorath. Det betyder, at de sjældent falder ned, men i stedet spærrer vejen, så brandfolk har svært ved at nå ilden udefra. Men brandfolkene risikere også at få stød.

Præhospital

Udsigt til massefyringer i Falcks ambulancetjeneste

Over 10 % af Falcks 380 ambulancereddere i Region Sjælland risikerer af få en fyreseddel. Årsagen er først og fremmest, at Region Sjælland næste år reducerer antallet af akutbiler fra 12 til seks, og dermed skal Falck bruge færre reddere, men også en omlægning af Storebæltsberedskabet koster jobs i redningskorpset. Også i andre dele af landet er der for mange reddere til for få jobs, og det vil i første omgang gå ud over et større antal redderelever, som formentlig ikke vil få tilbudt ansættelse, når de i de kommende måneder afslutter deres uddannelse.