Brandfolk: Budgetanalysen er præget af manglende indblik i beredskabet

Arkivfoto

Deloittes meget omtalte budgetanalyse af beredskabet lyser langt væk af manglende indblik i – og manglende forståelse for – hvordan det danske beredskab virker. Det mener Landsklubben af Deltidsansatte Brandfolk, som dog også mener, at analysen indeholder nogle interessante elementer. Blandt andet betegner deltidsbrandfolkenes organisation det som en spændende tanke at lade beredskabet overgå til staten.

Når det gælder analysens forslag om færre brandfolk, er LFDB skeptisk. ”Vi tror ikke på muligheden for besparelser på mandskabet på det niveau, som det vurderes. Det er i øvrigt vores opfattelse, at det ikke er videre begavet at fare ud og anbefale afskedigelse af deltidsbrandmænd for så efterfølgende at tilkendegive, at det nok bliver nødvendigt med nogle nyansættelser”, siger Karsten Andersen, der er formand for LFDB. Han tilføjer, at han tvivler på, at det vil være muligt at rekruttere deltidsbrandfolk, som kun skal dække vagten i tidsrummet kl. 21-09 – det tidsrum, hvor budgetanalysen vil reducere antallet af fuldtidsbrandfolk.

Derimod vil LFDB ikke på forhånd afvise forslaget om at lade beredskabsopgaverne overgå fra kommunerne til staten. ”Vi er af flere årsager stærkt i tvivl. Men tanken er da spændende og kan ikke på forhånd afvises”, siger Karsten Andersen. Han ser også positivt på analysens fokus på besparelser på lederniveau, for det harmonerer godt med LFDB’s holdning om, at holdlederne som udgangspunkt skal varetage opgaven med teknisk ledelse på skadestedet.

Karsten Andersen håber, at LFDB bliver involveret i det videre arbejde med en ny struktur i beredskabet: ”Det er landsklubbens håb og forventning, at der bliver repræsentation fra brandmændenes faglige organisationer, når arbejdet på baggrund af analysen skal igangsættes i det nye udvalg, som nedsættes med henblik på at overveje og beslutte, hvordan beredskabet fremover skal organiseres. Det er særdeles vigtigt, idet arbejdet med strukturen skal udmøntes i et konkret forslag til en ny struktur for beredskabet. Her vil brandmændenes, ikke mindst deltidsbrandmændenes, holdning og positive indstilling være vigtig og endda afgørende for muligheden for at gennemføre de fleste af de foreslåede modeller og elementer”.

Annonce