Brandvæsen

Brandfolk: Budgetanalysen er præget af manglende indblik i beredskabet

Deloittes meget omtalte budgetanalyse af beredskabet lyser langt væk af manglende indblik i – og manglende forståelse for – hvordan det danske beredskab virker. Det mener Landsklubben af Deltidsansatte Brandfolk, som dog også mener, at analysen indeholder nogle interessante elementer. Blandt andet betegner deltidsbrandfolkenes organisation det som en spændende tanke at lade beredskabet overgå til staten.

Autohjælp

Lille underskud hos REKO

Det private redningskorps REKO, der har station i Kolind på Djursland, kæmper fortsat med omstillingen, efter at redningskorpsets ambulancekørsel bortfaldt i forbindelse med Region Midtjyllands udbud af ambulancekørslen. I det seneste regnskab fik REKO et underskud på 189.000 kr., men det er en væsentligt forbedring i forhold til året før, der gav et underskud på 490.000 kr.

Præhospital

Redderuddannelsen i Vestdanmark ændres

Fra årsskiftet bliver ambulanceredderuddannelsen i Vestdanmark ændret, når University College Syddanmark overtager den sundhedsfaglige del af uddannelsen. University College Syddanmark uddanner i dag sygeplejersker i Esbjerg og Sønderborg, hvor der er 700 studerende, og fremover skal uddannelsesinstitutionen altså også stå for omkring halvdelen af reddernes skoleforløb. Rescue Center Denmark , der er en del af EUC Vest, vil fortsat stå for resten af uddannelsen.

Brandvæsen

Mor og søn anholdt efter trusler mod brandfolk

En 20-årig mand og hans 43-årige mor blev lørdag morgen anholdt, efter at de havde truet brandfolk med en spade og desuden brugt spaden til at slå på brandkøretøjerne. Det skete under en brand på en nedlagt landbrugsejendom ved Hobro. Politiet har ikke nogen forklaring på mor og søns aggressive opførsel, og de er nu løsladt igen – men de sigtes sigtet for at have hindret brandfolkene i at udføre deres arbejde.

Præhospital

Heller ikke Region Syddanmarks beredskab klarede akkreditering i første forsøg

Heller ikke det præhospitale beredskab i Region Syddanmark klarede fuldt ud sin akkreditering i første forsøg. I sidste måned var det Region Nordjylland, som på flere væsentlige områder ikke opfyldte kvalitetsstandarderne, og nu har de eksterne surveyors delvist vendt tommelfingeren nedad for Region Syddanmark. Det er især manglende medarbejderudviklingssamtaler med ambulancelæger, manglende uddannelse i håndhygiejne og manglende beskrivelse af nødkommunikationen, som gør, at regionen har fået en akkreditering med anmærkninger.

Præhospital

Den tredje lægehelikopter kommer først på vingerne om 1½ år

Regeringen og Enhedslisten indgik tidligere på måneden en aftale om, at der skal indsættes en ekstra akutlægehelikopter, således at Danmark får en permanent lægehelikoptertjeneste med i alt tre helikoptere. Men der kommer til at gå omkring 1½ år, før den tredje helikopter bliver en realitet. Først i midten af 2014 ventes den nye helikopter at blive sat i drift, og dermed opnår regeringen en besparelse på 40 mio. kr. i 2013.

Brandvæsen

Arbejdsskadestyrelsen: Kun to sager om brandfolk med kræft

Hvis man ser på de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at brandfolk har en øget risiko for at pådrage sig arbejdsbetingede kræftsygdomme. Over en periode på 10 år har der nemlig kun været to sager, hvor brandfolk har været diagnosticeret med kræft. Men Arbejdstilsynet bekræfter, at undersøgelser tyder på en øget kræftrisiko for brandfolk, og derfor vil Arbejdstilsynet nu revidere sit vejlednings- og tilsynsmateriale.

Brandvæsen

Socialdemokraterne: Der kan ikke spares en tredjedel af beredskabets budget

I Deloittes budgetanalyse lægges der op til, at en række effektiviseringstiltag vil kunne give besparelser på mellem 400 og 500 mio. kr. om året på det danske redningsberedskab. Det svarer til næsten en tredjedel af beredskabets samlede budget, men Socialdemokraternes forsvarsordfører, Bjarne Laustsen, har ikke fantasi til at forestille sig, at der kan spares så meget på landets beredskaber. Danmark har nemlig allerede et prisbilligt beredskab, siger Bjarne Laustsen.

Autohjælp

Åben krig mellem Redningskorps Danmark og Viking

Fronterne er trukket hårdt op mellem de to tidligere samarbejdspartnere Redningskorps Danmark og Viking. Indtil for kort tid siden stod Redningskorps Danmark for norske Vikings assistancer i Danmark, men nu retter Viking hårde beskyldninger mod det danske redningskorps. Ifølge Vikings koncernchef er Redningskorps Danmark således et lille, useriøst, stærkt underskudsgivende og forfærdeligt selskab, som Viking ikke ønsker at have noget at gøre med, og koncernchefen beskriver redningskorpsets chef som en brandmand, der opfører sig som en cowboy.