Byråd annullerer ny køretøjsudskiftningsplan

Google Maps
Brandstationen i Sønderborg

De 15 brandstationer i Sønderborg Kommune får alligevel ikke en forhøjelse af budgettet til indkøb af nye brandkøretøjer. Hidtil har der været afsat 1,8 mio. kr. om året til nyanskaffelser, men en aldrende vognpark gjorde, at beredskabskommissionen ønskede budgettet øget til 4,4 mio. kr. Nu har byrådet imidlertid afvist at øge budgettet, selv om Beredskab Sønderborg mener, at man dermed ikke længere kan understøtte et robust beredskab.

Beredskabet i Sønderborg Kommune består af 15 brandstationer, hvoraf de 14 drives af frivillige brandværn. I dag er der imidlertid en ældre vognpark, som øger risikoen for nedbrud og langvarige reparationer samt i nogle tilfælde gør det svært at fremskaffe reservedele.

Beredskab Sønderborg har i samarbejde med de frivillige brandværn arbejdet med nye principper for køretøjsudskiftning, og på den baggrund fremlagde man tidligere på året fire forskellige scenarier for en revidering af den eksisterende udskiftningsplan.

I dag er der afsat 1,8 mio. kr. om året til udskiftninger, men Beredskab Sønderborg vurderede, at dette budget ikke understøtter et robust beredskab. Derfor vedtog beredskabskommissionen, at man forud for de kommunale budgetforhandlinger ville anbefale, at budgettet øges til 4,4 mio. kr.

Nu har byrådet i Sønderborg Kommune så indgået en budgetaftale for 2023-2026, og her har man besluttet, at man ikke vil bevilge yderligere midler til beredskabet.

Annonce