Dårlig indendørs SINE-dækning bekymrer brandfolk og reddere

Arkivfoto

Manglende indendørs dækning på SINE-nettet skaber bekymring blandt brandfolk og reddere. Det viser en brugerundersøgelse, som Dansk Beredskabskommunikation – der driver SINE-nettet – har fået udført blandt SINE’s superbrugere. Undersøgelsen viser dog også stor tilfredshed med talekvaliteten, som næsten en tredjedel af superbrugerne erklærer sig meget tilfredse med.

Brugerundersøgelsen er gennemført i december 2011, hvor 434 SINE-superbrugere er blevet kontaktet. Af dem har de 150 deltaget i undersøgelsen. Godt halvdelen kommer fra brandvæsenet, mens 19 % kommer fra politiet og 3 % fra ambulancetjenesten.

Overordnet er superbrugerne tilfredse med selve SINE-nettet. I forhold til talekvaliteten erklærer 31 %, at de er meget tilfredse, 44 % er tilfredse og 17 % er neutrale. 5 % af superbrugerne er utilfredse med talekvaliteten, mens kun 1 % er meget utilfredse.

Tilfredsheden er noget mindre, når det gælder SINE’s dækning. Her er det 67 %, som enten er tilfredse eller meget tilfredse, mens 13 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Ifølge undersøgelsen kan utilfredsheden tilskrives, at der blandt brandfolk og reddere er bekymring over manglende indendørs dækning.

Mange af SINE’s superbrugere mener også, at uddannelsen i, hvor SINE-nettet fungerer, er mangelfuld. 46 % ønsker således mere uddannelse, mens 52 % er mere eller mindre tilfredse med uddannelsen.

Brugerundersøgelsen har endvidere omfattet tilfredsheden med terminalerne. Her er der generelt stor tilfredshed, hvor 79 % af superbrugerne enten er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 8 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Målt på terminalernes forskellige funktioner er der størst tilfredshed med mulighed for individuelle kald (som 35 % er meget tilfredse med) og gruppekald (som 32 % er meget tilfredse med). Mindst tilfredshed er der med terminalernes GPS-funktion og datatransmission.

Der er i dag 21.000 brugere på SINE. Kravet i kontrakten mellem Dansk Beredskabskommunikation og staten er, at SINE skal være i stand til at håndtere 20.000 terminaler i brug på samme tid.

Annonce