SINE Services skudt i gang

Arkivfoto

Effektiv koordinering og fælles overblik i kaosfasen. Det er nogle af gevinsterne ved de to SINE Services pilotprojekter, der blev skudt i gang på et møde i september. På mødet deltog repræsentanter for alle beredskabssektorer, der tilsammen udgør den operative arbejdsgruppe. Henover efteråret skal arbejdsgruppen definere de operative rammer for pilottest af to forskellige it-løsninger, der enten hver for sig eller i samspil kan give beredskaberne en fælles visuel platform til koordinering af den tværgående indsats ved såvel små som store hændelser.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation oplyser, at den første løsning, der skal pilottestes, er en videreudvikling af politiets nuværende flådestyringsløsning. Løsningen skal gøre det muligt for indsatsledere at se positioner for styrkerne og lave simpel redlining (markering) på en tablet-pc. Informationerne skal desuden kunne ses af den lokale beredskabsstab og på vagtcentralerne.

Den anden løsning bygger på et samarbejde med Geodatastyrelsen om udvikling af en afløser for Geoconference-platformen. Den nye løsning skal have flere og mere detaljerede kort og kortinformation, tegnemuligheder og adgang til positioner, som indsatsledelsen kan bruge på en tablet-pc til at få overblik over et skadested i kaosfasen. Løsningen skal også kunne anvendes i stab (KSN) og de involverede vagtcentraler.

Begge løsninger skal afprøves lokalt på såvel det taktiske som det operative niveau på tværs af beredskaberne i Midt- og Vestsjællands og Østjyllands Politikredse i løbet af vinteren 2013/14.

Det er planen, at pilotprojekterne skal være afsluttet i løbet af foråret 2014, så der inden sommerferien kan blive udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende udbredelse af en SINE Services-løsning på landsplan.

Annonce