Beredskabschef: Dårlig radiodækning forsinker brandslukning

Arkivfoto

Efter en afgørelse fra Energistyrelsen frygter beredskabschefen ved Aarhus Brandvæsen, Lars Hviid, at det fremover kan komme til at knibe med radiodækningen i forbindelse med indsatser. Energistyrelsen har nemlig vurderet, at der ikke umiddelbart efter byggelovgivningen kan stilles krav til bygherren om installation af repeatere for at sikre bedre radiodækning for røgdykkere i større byggerier.

”I Aarhus er vi i gang med flere meget store byggerier, hvor vi kan forudsige, at der ikke vil være radiodækning uden repeatere. Vi kan godt lave en forsvarlig indsats, selvom der ikke er repeatere i bygningen. Men så skal vi selv lægge repeater-udstyr ud. Det betyder, at vi bliver forsinkede under indsatsen. Vi skal nok få det klaret, men jo mere vi skal stille op, des længere tid tager det. Og når vi taler om brandslukning, så er tid selvsagt en af de allervæsentligste parametre”, siger Lars Hviid til Ingeniøren.

Hvis der skal stilles generelle krav til bygherren, kræver det efter Energistyrelsens vurdering en tilføjelse til bygningsreglementet. Men det kan vare et halvt års tid, inden Energistyrelsen har fået vurderet, om en sådan tilføjelse skal foretages.

Chefkonsulent i styrelsen Charlotte Micheelsen forklarer, at parterne i sagen i øjeblikket er i færd med at blive hørt – blandt andet Foreningen for Kommunale Beredskabschefer, politiet og Kommunernes Landsforening (KL). ”Vi mangler en tilbagemelding fra politiet. Når vi får den, tager vi stilling til, om der skal ske en regulering af bygningsreglementet. Alle muligheder er åbne p.t.”, siger Charlotte Micheelsen til Ingeniøren.

Annonce