Brandvæsen

Staten frikendt for erstatningskrav på 362 mio. kr. i SINE-sag

Østre Landsret afsagde mandag dom i den meget omtalte sag om statens udbud af SINE-nettet. I sagen havde firmaet Hans Damm Research A/S krævet 362 mio. kr. i erstatning fra tre danske myndigheder, fordi firmaet mente, at staten overtrådte udbudsreglerne, da udbuddet blev vundet af konkurrenten Dansk Beredskabskommunikation A/S. Nu skal Hans Damm Research A/S i stedet betale 10 mio. kr. til staten.

Indland

Øget radiokapacitet til beredskabet på Storebælt

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation har opsat et nyt SINE-site på Sprogø. Sitet har forstærket dækningen på broens udendørsarealer og frigjort talekapacitet i tunnellerne på Storebæltsforbindelsen – til stor gavn for beredskaberne, der nu vil kunne kommunikere problemfrit i forbindelse med en større ulykke på broen.

Brandvæsen

Djurs får bedre SINE-dækning

Brandfolk, ambulancereddere og politifolk har haft problemer med radiokommunikationen på Djurs, hvor der især i området omkring Djurs Sommerland nær Nimtofte har været huller i dækningen på det fælles SINE-kommunikationsnet. Men efter at målinger og beregninger har bekræftet dækningsproblemet, bliver SINE-nettet nu udvidet med et nyt site i Nimtofte.

Indland

Nu er der SINE-dækning på Storebæltsforbindelsen

Som et af de sidste steder i landet er der nu også på Storebæltsforbindelsen etableret SINE-dækning. Det er sket ved hjælp af en særlig løsning, som har kostet 16 mio. kr. og tager højde for, at Storebæltsforbindelsen er et helt unikt område, hvor der skal tages specielle hensyn til såvel dækning som kapacitet – blandt andet skal et stort antal brand- og redningsfolk fra Sjælland og Fyn kunne kommunikere sammen.

Præhospital

Sygehuse får bedre indendørs SINE-dækning med kabler

Som den eneste region arbejder Region Syddanmark på at kunne bruge SINE, når ambulancerne melder patienter ind til sygehusene. Målet er, at sikkerheden øges – f.eks. i situationer, hvor mobilnettet er overbelastet – og at sygehuspersonalet får rutine i brugen af SINE-terminalerne. Der har dog været store problemer med den indendørs SINE-dækning, og derfor er der nu etableret en passiv antenneløsning. Det indebærer, at en udendørs antenne er blevet opstillet ved sygehusene. Antennen fanger signalet fra SINE-nettet og leder det indendørs via kabler.

Indland

Dårlig indendørs SINE-dækning bekymrer brandfolk og reddere

Manglende indendørs dækning på SINE-nettet skaber bekymring blandt brandfolk og reddere. Det viser en brugerundersøgelse, som Dansk Beredskabskommunikation – der driver SINE-nettet – har fået udført blandt SINE’s superbrugere. Undersøgelsen viser dog også stor tilfredshed med talekvaliteten, som næsten en tredjedel af superbrugerne erklærer sig meget tilfredse med.