Deltidsbrandfolk får ikke lov til at køre udrykningskørsel i privatbiler

En mere udbredt – og måske undertiden uberettiget – brug af udrykningssignaler kan tænkes at svække respekten for politiets og brandvæsenets brug af udrykningssignaler, og derfor vil deltidsbrandfolk ikke få lov til at bruge udrykningssignaler på deres privatbiler, når de er på vej til brandstationen for at rykke ud. Det siger justitsminister Brian Mikkelsen (K), efter at Dansk Folkeparti har bedt ham om at tage stilling til spørgsmålet om udrykningskørsel for deltidsbrandfolk.

Det er Dansk Folkepartis Marlene Harpsøe, som via Folketingets Retsudvalg har bedt justitsministeren om at kommentere en henvendelse fra deltidsbrandmand Klaus Berg Dalsgaard fra Give.

Klaus Dalsgaard har i en henvendelse til politikerne opfordret til, at deltidsbrandfolk får mulighed for at køre udrykningskørsel fra deres hjem eller arbejde og frem til brandstationen, når de skal deltage i en udrykning. Klaus Dalsgaard foreslår, at deltidsbrandfolkene udstyres med et grønt eller rødt blink, så det ikke kan forveksles med de blå blink – og at misbrug af udrykningssignalerne skal straffes hård, f.eks. med en bøde på 25.000 kr. og en frakendelse af førerretten i fem år.

Køretøjer, der tilhører private, kan i dag som udgangspunkt ikke registreres som udrykningskøretøjer. Rigspolitiet kan dog i konkrete tilfælde tillade en sådan registrering af et privat motorkøretøj, men Rigspolitiet er imidlertid tilbageholdende med at give tilladelser. I praksis gives der efter en konkret vurdering tilladelse til, at et køretøj tilhørende en læge, der f.eks. er tilknyttet det lokale brand-/ambulanceberedskab eller indgår i en præhospital ordning, kan registreres som udrykningskøretøj. Der gives herudover kun under ganske særlige omstændigheder og i tilfælde af et særligt behov tilladelse til registrering af et privat køretøj til udrykningskøretøj.

“Baggrunden for denne restriktive praksis er navnlig, at en mere udbredt – og måske undertiden uberettiget – brug af udrykningssignaler kan tænkes at svække respekten for politiets og brandvæsenets brug af udrykningssignaler. Justitsministeriet finder ikke, at der er behov for en ændring af reglerne 3 på området, og finder endvidere af de ovenfor nævnte grunde, at der fortsat bør udvises tilbageholdenhed med at tillade udrykningskørsel i private motorkøretøjer”, skriver justitsministeren i sit svar til Folketingets Retsudvalg.

Annonce