Deltidsbrandfolk slap ikke for bøde

Foto: Rigspolitiet
Arkivfoto

Tre fynske deltidsbrandfolk er ved byretten i Odense blev idømt bøder for at have kørt for hurtigt undervejs til brandstationen. De tre deltidsbrandfolk slap ikke for fartbøder, efter de sidste sommer blev taget i politiets automatiske fotokontrol for at køre for stærkt på vej til brandudrykning.

To af brandfolkene blev idømt bøder på hver 1.000 kroner, mens een brandmand fik 1.500 kroner i bøde for at have overtrådt hastighedsbegrænsningen på 50 km/t.

Domsmandsretten med dommer N. Feilberg Jørgensen i spidsen fandt ingen formildende omstændigheder. Færdselsloven var blevet overtrådt, selv om de tre brandmænd var blevet blitzet, da de var på vej til brandstationen, efter at brandalarmen havde lydt. Og der var ikke grundlag for at fravige de almindelige gældende regler for overtrædelse af disse bestemmelser, fremgik det af dommens præmisser.

Brandfolkene har sammen med deres faglige organisation, LFDB, og efter råd fra flere advokater besluttet ikke at anke den dom, der faldt i byretten først i marts. LFDB vil nu gå til folketingspolitikerne, mens Otterup Kommune vil tage sagen op i Kommunernes Landsforening.

På baggrund af dommen anbefaler LFDB, at medlemmerne, uanset konsekvenserne i forhold til afgangstiden og skadelidte, fremover overholder hastighedsbestemmelserne. LFDB understreger, at kravet om slukningstogets afgang fra stationen senest 5 min. efter alarmcentralen har afgivet meldingen, er et krav til kommunerne og ikke et krav til brandfolkene.

Annonce