DSB-direktør bliver chef for Trekantområdets Brandvæsen

Arkivfoto: Klaus Holsting

Det bliver den nuværende direktør for Sikkerhed og Beredskab i DSB, Lars Nordahl Lemvigh, som fra den 1. juni 2015 bliver beredskabsdirektør for Trekantområdets Brandvæsen. Den nye direktør, der er 50 år og uddannet officer i Forsvaret, har en meget bred ledelsesmæssig erfaring fra stillinger i Forsvaret og DSB.

De seks kommuner, som indgår i Trekantområdets Brandvæsen, er Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

”I Trekantområdets seks kommuner er vi utrolig glade for, at Lars Nordahl Lemvigh ønsker at stå i spidsen for den kæmpe store fusion, det er at skabe et fælles brandvæsen for hele Trekantområdet”, siger Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard, der er formand for ansættelsesudvalget.

”Det er et meget spændende men også krævende job, og vi har store forventninger til vores nye direktør. Vi er sikre på, at Lars Nordahl Lemvigh er den helt rette til jobbet. Med fusionen ønsker vi at skabe et moderne, effektivt og omkostningsbevidst beredskab, der også i fremtiden vil skabe tryghed for vores 358.000 borgere”, understreger borgmesteren.

Karriere i Forsvaret og DSB

Lars Nordahl Lemvigh er født og opvokset i Esbjerg. Efter uddannelsen som officer i Forsvaret har han haft operativ tjeneste ved Flyvevåbnets kontrol- og varslingseskadriller i Danmark og på Færøerne. Hertil kommer stabstjeneste ved Flyvertaktisk Kommando, Forsvarskommandoen og i Forsvarsministeriet.

I DSB har Lars Nordahl Lemvigh tillige bred ledelsesmæssig erfaring fra stillinger som produktionsdirektør i DSB S-tog, driftsdirektør i DSB Øresund og senest som direktør for Sikkerhed og Beredskab i DSB.

Lars Nordahl Lemvigh har ud over sin lederuddannelse fra det danske forsvar gennemført en Generalstabsuddannelse ved det tyske forsvarsakademi samt en Master of Business Administration ved Copenhagen Business School.

20 brandstationer og 500 medarbejdere

Det nye brandvæsen kommer til at betjene en befolkning på ca. 358.000 indbyggere og et område på 3.449 km2, og kommer til at råde over 20 stationer og ca. 500 medarbejdere, hvoraf en væsentlig del er deltidsansatte eller frivillige. Det samlede budget vil være i nærheden af 75 mio. kr.

Ud over at sikre en vellykket fusion, er en af de første opgaver for den nye beredskabsdirektør at forestå udarbejdelsen af en ny fælles risikobaseret dimensionering. I de nuværende beredskaber har beredskabscheferne haft travlt med at ajourføre dataene fra hver enkelt kommune. Dette arbejde forventes færdigt i starten af maj. Herefter starter arbejdet med at udarbejde en ny fælles risikobaseret dimensionering for Trekantområdet.

Beredskaberne i de seks kommuner fortsætter desuden arbejdet med at udarbejde et oplæg til den tekniske sammenlægning af vagtcentralerne i Kolding, Fredericia og Vejle. Oplægget præsenteres til maj.

Annonce