TrekantBrand sender driften af ni brandstationer i udbud

Google Streetview
Falck i Grindsted.

TrekantBrand har nu sendt driften af brandstationerne i Ejby, Brørup, Vejen, Kolding, Egtved, Bredsten, Give, Billund og Grindsted i udbud. I dag er det Falck, som driver stationerne, men i uge 14 i 2020 ventes vinderen af udbuddet af blive offentliggjort. Derefter vil en ny kontrakt træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Udbuddet af brandslukningen er tilrettelagt som et udbud med forhandling, hvor der i første omfang gennemføres en prækvalifikation. Resultatet af prækvalifikationen ventes at foreligge i januar 2020, hvorefter et indledende tilbud skal afleveres i februar, mens det endelige tilbud – efter afholdelse af forhandlingsmøder – skal afleveres i marts.

TrekantBrand stiller som krav til prækvalifikationen, at operatøren skal have haft mindst tre sammenlignelige opgaver indenfor de seneste tre år, og at hver af disse opgaver skal have haft en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr.

Laveste pris er afgørende

Kontrakten tildeles med laveste pris som eneste kriterium. Kontrakten vil gælde fra 1. januar 2021 til 31. december 2024, men dog med udskudt start i Vejle Kommune (1. januar 2022) og Billund Kommune (1. januar 2023). TrekantBrand kan forlænge kontrakten med 4 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Udbuddet omfatter operativt beredskab og drift af brandstationerne i Ejby, Brørup, Vejen, Kolding, Egtved, Bredsten, Give, Billund og Grindsted med et dagligt beredskab på ni holdledere og 48 brandfolk.

TrekantBrand stiller køretøjer, materiel og indsatsbeklædning til rådighed, mens drift og vedligehold varetages af operatøren. Operatøren skal i en overgangsperiode på op til 12 måneder stillede eksisterende køretøjer og materiel til rådighed for TrekantBrand. Brandstationerne i Egtved, Bredsten og Billund stilles til rådighed af TrekantBrand, mens operatøren skal stille med stationer i de øvrige byer. Som en option ønsker TrekantBrand også at leje lokaler til det frivillige beredskab på stationerne i Grindsted, Brørup og Kolding. Som en option ønsker TrekantBrand endvidere mulighed for at købe stationerne, med undtagelse af Kolding, samt alle køretøjer.

Den kommende operatør vil kunne få en årlig bonus på 5.000 kr. pr. deltidsstation og 10.000 kr. pr. heltidsstation, hvis der undgås skader på køretøjer og materiel.

Annonce