Dynamiske mindstekrav ville styrke brandsikkerheden på plejehjem

Efter den tragiske brand på et plejehjem på Djursland, hvor tre ældre mistede livet, vil transport-, bygnings- og boligministeren sende et hyrdebrev ud til de kommunale institutioner for at styrke brandsikkerheden. Men et lignende brev blev udsendt i 2015, og hos Danske Beredskaber mener man, at regeringen i stedet må tage stilling til, om der skal stilles mere dynamiske mindste krav til bygningerne.

Den 3. august 2018 mistede tre kvinder livet på tragisk vis, da der opstod en brand på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland. En tragisk hændelse, der i dag førte til et samråd i Folketingets sundheds- og ældreudvalg, hvor ældreminister Thyra Frank og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen var sat i stævne for at svare på spørgsmål om brandsikkerheden på landets plejehjem.

På samrådet oplyste transport-, bygnings- og boligministeren, at han vil iværksætte en kortlægning af de dispensationer af brandlovgivningen, der gives ude i det kommunale landskab. Ministeren vil samtidig vil sende et såkaldt hyrdebrev ud til de kommunale institutioner for at sikre brandsikkerheden.

Brev vil være en kopi

Den kortlægning og granskning bydes velkommen af interesseorganisationen Danske Beredskaber, der ser et behov for netop den type tiltag, forklarer Jacob Christensen, der er forebyggelseschef hos Brand & Redning Sønderjylland og tovholder for Danske Beredskabers Netværk Forebyggelse.

”Der er slet ingen tvivl om, at en kortlægning af brandsikkerheden og dispensationerne i kommunale bygninger er af vigtig karakter, og det bakker vi naturligvis op om”, siger han.

Det er dog vigtigt, at det ikke bare bliver ved snakken, understreger Jacob Christensen, der også tidligere har modtaget et brev fra en minister om en granskning af brandsikkerheden i kommunerne.

”I 2015 modtog vi ude i det kommunale et lignende brev, som Ole Birk Olesen nu vil sende ud igen. Men hvis der virkelig skal ske noget, er der behov for, at der kommer noget handling, for brandsikkerheden er utrolig vigtig. På plejehjem har  vi mange branddøde, og hvis den udvikling skal vendes, er det vigtigt, at vi som beredskaber har de bedste muligheder for at kunne agere i svære situationer – ikke bare uforpligtende anvisninger”, forklarer Jacob Christensen.

Ønsker ændrede krav til ældre bygninger

For at sikre en bedre brandsikkerhed opfordrer Danske Beredskaber til, at man fra politisk hold forholder sig til, om ældre bygninger i højere grad skal leve op til nye og bedre krav. For som det er i dag, skal bygninger kun leve op til de krav, der var, da de blev bygget, hvilket kan have ændret sig markant gennem tiden.

”Det kan undre, at et plejehjem fra starten af 1970’erne blot skal leve op til de krav, der var dengang, det blev bygget”, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber. Organisationen ønsker minimumskrav:

”Med dynamiske minimumskrav vil det være muligt at sætte en vis standard, der kan sikre brandsikkerheden”, siger Bjarne Nigaard.

Danske Beredskaber har tidligere også forsøgt at henlede opmærksomheden på, at minimumskrav kunne være nødvendige i hotel- og overnatningsbranchen efter den store brand på Svinkløv Badehotel, som blev set som et tydeligt tegn på manglende brandsikkerhed i visse ældre bebyggelser.

Artiklen er rettet: Jacob Christensen udtalte i den første udgave, at “Det er på plejehjem, vi har klart flest branddøde”. Dette var ikke korrekt, og det fremgår nu i stedet, at “På plejehjem har  vi mange branddøde”. 

Annonce