Utilstrækkelige brandmæssige adskillelser gav uventet forløb ved storbrand

Det var sandsynligvis kombinationen af manglende brandmæssige adskillelser i spidsloftet, manglende tætninger mellem lejlighedsskel og tagdækning, gennemgående huller i en brandvæg samt et undertag udført i materialer med stor brandbelastning, der gjorde, at branden i boligbebyggelsen Grøndalsbo i Vanløse i marts spredte sig i det omfang, som den gjorde.

Branden i boligbebyggelsen E/F Grøndalsbo i Vanløse hærgede den 25. marts 2022, og de voldsomme konsekvenser – hvor en stor boligblok brændte ned – gav stor opmærksomhed. Derfor blev der også iværksat en nærmere undersøgelse, som nu er afsluttet. Undersøgelsen er foretaget af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) på vegne af Bolig- og Planstyrelsen.

Det er DBI’s vurdering, at omfanget af branden sandsynligvis kunne have været begrænset til få opgange omkring Grøndals Parkvej 6A, hvor branden opstod og spredte sig fra, hvis bebyggelsen var udført i overensstemmelse med betingelserne i den oprindelige byggetilladelse, og hvis der var udført brandmæssige adskillelser i spidsloftet og over lejlighedsskel mod tagdækningen.

På baggrund af undersøgelsen er det Bolig- og Planstyrelsens vurdering, at brandens voldsomme spredning skyldes konkrete mangler i relation til bygningens udførelse og senere renovering. Årsagen til brandens forløb giver derfor ikke anledning til ændring af gældende brandsikkerhedsmæssige regler.

Der findes imidlertid mange bygninger med tilsvarende tagkonstruktioner, og mange af disse tage er de seneste årtier blevet renoveret. Derfor iværksætter Bolig- og Planstyrelsen nu en informationsindsats, hvor bygningsejere og andre relevante aktører opfordres til og vejledes i, hvordan deres tagrum og tagkonstruktion kan gennemgås for at sikre, at tagrummet har de brandmæssige og korrekt udførte adskillelser, der kan hindre, at en lignende storbrand opstår.

Læs DBI’s rapport her.

Læs Bolig- og Planstyrelsens redegørelse her.

Annonce