Organisationer: Uovervejede ændringer truer brandsikkerheden

Den nationale brandforebyggelsesstrategi, som en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen i øjeblikket arbejder på, vil komme til at lide af nogle alvorlige mangler. Det frygter Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen, som nu beder politikerne om at forholde sig til en række faktorer, som arbejdsgruppen ifølge de to organisationer helt overser.

Både Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen indgår i den arbejdsgruppe, som er ved at udarbejde Danmarks første nationale forebyggelsesstrategi. Egentlig skulle strategien have været klar før sommerferien, men den er blevet udsat til efteråret.

De to organisationer mener imidlertid, at arbejdsgruppen overser en vigtig faktor i Danmarks brandsikkerhed. Det har fået organisationerne til at henvende sig til tre af Folketingets udvalg med en opfordring til, at politikerne går ind i sagen.

Ifølge Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen er problemet, at politikerne på flere forskellige områder nedjusterer den samlede danske brandsikkerhed. Og det er et stort problem, når brande i erhverv hvert år koster Danmark milliarder af kroner i form af tabte arbejdspladser og mistet vækstpotentiale, skader på miljø og ejendom samt produktionsforstyrrelser.

Organisationerne peger på disse områder, hvor brandsikkerheden nedjusteres:

  • Der skæres på både de kommunale og det statslige beredskabs økonomi.
  • Reglerne for brandsikkerhed i lagerbygninger er allerede lempet, og regeringens vækstplan lægger op til flere ændringer.
  • Kommunernes byggesagsbehandling ændres med henblik på en udlicitering til private rådgivningsvirksomheder
  • Reglerne for brandsyn liberaliseres

Derfor har Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen nu fremsendt en række forslag til styrkelse af forebyggelsesindsatsen, som de beder politikerne i Forsvarsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om at forholde sig til.

Se de to organisationers forslag her.

Annonce