Fagforening: Beredskabsbesparelser skal findes ved at fyre 126 administratorer

En stor del af de krævede besparelser på det statslige beredskab kan findes på det administrative område. Det mener fagforeningen HOD, der organiserer en række af Beredskabsstyrelsens medarbejdere. Konkret mener HOD, at Forsvarets eksisterende fællesfunktioner kan varetage de administrative opgaver, så 126 jobs i Beredskabsstyrelsen kan nedlægges.

Ifølge en politisk aftale skal det statslige beredskab spare 125 mio. kr. om året. Hidtil er der peget på, at besparelserne skal findes ved at nedlægge størstedelen af de nuværende seks beredskabscentre. Men ifølge HOD kan besparelserne findes andre steder.

”Besparelserne kan hentes ved at spare på de kolde hænder og bevare de varme. Beredskabsstyrelsen er, trods sammenlægningen med Forsvaret i 2004, aldrig blevet en integreret del af Forsvaret”, skriver HOD’s formand, Niels Tønning, i et brev til Folketingets Forsvarsudvalg.

Forsvaret skal overtage opgaver

HOD peger i brevet på, at Beredskabsstyrelsens opgaver vedrørende personaleadministrationen af ansatte og værnepligtige vil kunne overdrages til Personalestyrelsen under Forsvarsministeriets departement, som i forvejen varetager samme opgave i forhold til Forsvarets ansatte og værnepligtige. Budget- og Regnskabscenteret i Beredskabsstyrelsen vil endvidere kunne overtages af Forsvarets Regnskabsstyrelse, mens IT-servicecenteret kan overtages af Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Beredskabsstyrelsens Internt Servicecenter (bygningsadministration) kan overtages af Forsvarets Ejendomsstyrelse, og styrelsens Center for Beredskabsmateriel og Logistik kan overtages af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

HOD vil også flytte en del af Beredskabsstyrelsens myndighedsopgaver til andre myndigheder. Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning vil således kunne overgå til Forsvarsministeriet, Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring vil kunne varetages af politiet, som i forvejen har den koordinerende rolle på området, ligesom Center for Forebyggelse vil kunne overgå til Sikkerhedsstyrelsen under Transport- og Bygningsministeriet.

Ifølge HOD vil den foreslåede omlægning medføre, at 126 stillinger i Beredskabsstyrelsen kan nedlægges, hvilket vil give en besparelse på 82 mio. kr. om året. HOD’s beregninger forudsætter tilsyneladende, at de 126 medarbejderes opgaver vil kunne løses uden ekstraomkostninger af de myndigheder, hvortil opgaverne overgår.

Vil nedlægge hovedsæde i Birkerød

Når Beredskabsstyrelsens administrative opgaver i stort omfang er flyttet væk, anbefaler HOD, at styrelsen bliver en integreret del af Forsvaret. De operative dele af Beredskabsstyrelsen skal således sammenlægges med den nye Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse.

Den tilbageværende administration vil blive del af den Værnfælles Forsvarskommando i Karup, mens direktionen kan placeres i Forsvarsministeriets departement, som det er tilfældet med forsvarschefen og hans nærmeste rådgivere. Som resultat heraf vil styrelsens lejemål i Birkerød kunne opsiges, hvorved der kan spares 4-5 mio. kr. om året.

Beredskabscentre skal flytte til Roskilde

HOD foreslår også andre ændringer. Organisationen mener således, at Beredskabsstyrelsens centre i Næstved og Hedehusene bør samlokaliseres på Forsvarets eksisterende faciliteter i Skalstrup ved Roskilde, mens styrelsens nuværende kursusvirksomhed skal flyttes fra Snekkersten til Tinglev, således at der kan opnås en indtægt på 10 mio. kr. fra salget af den nordsjællandske ejendom.

Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab bør også overføres til Statens Institut for Strålebeskyttelse, mens det kemiske beredskab i Beredskabsstyrelsen bør samordnes med forsvarets CBRN-enhed i Skive. Disse ændring vil ifølge HOD kunne give en besparelse på 2 mio. kr. om året.

Annonce