Falck skal fortsat drive brandstationer i Haderslev og Vojens

Efter et udbud har Falck vundet kontrakten på drift af Haderslev Kommunes brandstationer i Haderslev og Vojens. Den nye kontrakt indebærer, at kommunen for de samme penge, som den hidtidige kontrakt har kostet, får mulighed for kompetenceudvikling af mandskabet samt for at indføre ny teknologi. Brandstationerne får en ny vognpark, hvor kommunen køber køretøjerne i stedet for at leje dem af Falck.

Kontrakten indebærer, at Falck skal drive brandstationerne i Haderslev og Vojens i en periode på fem år med mulighed for forlængelse.

For at styrke beredskabet i Haderslev Kommune og for at skabe en større robusthed, er der sket en række ændringer i forhold til den gamle kontrakt med Falck. Ændringerne omfatter kompetenceudvikling af brandfolk og holdledere, hurtigere hjælp til borgerne gennem justering af udrykningsområderne, en ny vognpark, som Haderslev Kommune har købt i stedet for at leje hos Falck, samt implementering af ny teknologi i forbindelse med køb af nye køretøjer.

”På trods af generelle prisstigninger er det med dette udbud lykkedes at fastholde prisniveauet, samtidig med at vi får mulighed for at kompetenceudvikle mandskabet og indføre ny teknologi. Jeg kan kun være tilfreds med, at vi på denne vis får et stærkere beredskab med mulighed for at yde en bedre service for de samme penge”, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

For at sikre en vis konkurrence i tilbudsgivningen valgte Haderslev Kommune at udarbejde et kontrolbud. Udbuddet blev derefter vurderet på baggrund af den laveste pris. Kontrolbuddet og tilbuddet fra Falck lå prismæssigt tæt på hinanden. ”Vi var noget spændte på resultatet – ikke mindst hvordan de ændrede vilkår ville påvirke udbudsresultatet”, fortæller beredskabschef Esge Homilius, som har haft en projektgruppe til at udarbejde kommunens kontrolbud.

Som en del af kontrakten vil der blive en tættere driftsmæssig kontakt mellem Falck og Haderslev Kommune.

Annonce