Beredskabsstyrelsen kan miste brandslukningen på Bornholm

Næste år udløber Bornholms Regionskommunes brandslukningskontrakter med Falck og Beredskabsstyrelsen, og mens kontrakten med Falck kan forlænges, så kræver udbudsreglerne, at der gennemføres et udbud af de opgaver, som Beredskabsstyrelsen varetager. Kommunen overvejer et samlet udbud for hele øen, men det vil Beredskabsstyrelsen næppe kunne byde på.

Bornholms Regionskommune har siden 2014 haft kontrakt med Beredskabsstyrelsen om brandslukning på Nordbornholm og med Falck om brandslukning på resten af øen. Beredskabsstyrelsen driver dermed brandstationen i Allinge, mens Falck driver stationerne i Rønne og Nexø. Desuden har regionskommunen kontrakt med Falck om vagtcentraldrift og dykkertjeneste.

Brandslukningskontrakterne med både Beredskabsstyrelsen og Falck udløber den 30. april 2019. Falck-kontrakterne kan dog forlænges med op til to år på uændrede vilkår. Derimod vurderer regionskommunen, at der vil skulle gennemføres et udbud, når kontrakten med Beredskabsstyrelsen udløber. Da kontrakten blev indgået, skete det uden at forudgående udbud, men efterfølgende er udbudsreglerne ændret.

Samlet udbud vil give bedst pris

I den kommende tid skal Bornholms Regionskommune tage stilling til, hvordan kontraktsituationen skal håndteres.

Regionskommunen vurderer, at det økonomisk vil være mest fordelagtigt at gennemføre et samlet udbud, da stordriftsfordelene formentlig vil give en lavere pris. Vurderingen er dog, at det vil være vanskeligt for Beredskabsstyrelsen at byde på en opgave, hvor en udbudssejr ville føre til, at styrelsen skulle drive brandstationer i andre byer end Allinge, hvor Beredskabsstyrelsens center er placeret.

Derfor overvejes også en model, hvor Falck-kontrakterne forlænges, og hvor der gennemføres et udbud af brandslukningen på Nordbornholm. I givet fald vil Beredskabsstyrelsen og Falck formentlig skulle konkurrere om den nordbornholmske kontrakt.

Fælles beredskab blev opgivet

Der har tidligere været planer om at etablere et samordnet beredskab på Bornholm, hvor det statslige og kommunale beredskabs ressourcer blev lagt sammen i ét ø-beredskab. Den konstruktion blev oprindeligt besluttet af Christiansborg-politikerne i 2016, da der blev indgået en politisk aftale om udmøntning af besparelser i det statslige redningsberedskab.

En nærmere analyse konkluderede imidlertid, at blandt andet udbudsreglerne forhindrede en egentlig samordning af beredskaberne. I stedet blev det i slutningen af 2017 besluttet, at man alene ville samordne de statslige og kommunale frivillige på Bornholm samt fortsætte et samarbejde mellem regionskommunen og Beredskabsstyrelsen om varetagelse af indsatsledervagten.

Det statslige beredskab står derfor nu for en frivillig operativ styrke på ca. 15 mand, mens det kommunale beredskab står for en frivillig styrke til indkvartering og forplejning på 5-8 mand.

Annonce