Falck mister endnu en brandslukningskontrakt

I sidste måned besluttede sammenlægningsudvalget i Odsherred Kommune at satse på kommunal brandslukning. Og nu ligger det også fast, at Falck mister brandslukningen i den nuværende Fuglebjerg Kommune, hvor Ny Næstved Kommune i stedet etablerer en kommunal brandstation. Også Ringsted Brand & Redning mister en entreprisekontrakt, idet driften af hjælpebrandstationen i Suså også overgår til Næstved Brandvæsen.

Ny Næstved Kommune kommer til at bestå af kommunerne Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså. Allerede i dag står brandvæsenet i Næstved for brandslukningen i Holmegaard og en del af Fladså, mens Falck har kontrakt om brandslukning i Fuglebjerg og en del af Fladså Kommune og Ringsted Brand & Redning står for slukningen i Suså Kommune. Beredskabet i Ny Næstved skal spare 6% på budgettet, og det skal opnås ved, at stort set alle opgaver samles under Næstved Brandvæsen.

I Fuglebjerg opsiges kontrakten med Falck, og i stedet skal der oprettes en kommunal brandstation på materielgården i Fuglebjerg. Brandstation, udrustning til brandfolk og uddannelse af nye brandfolk til erstatning for dem, der ikke ønsker at fortsætte under Næstved Brandvæsen, vil give en engangsudgift på ca. 850.000 kr. I dag betaler Fuglebjerg Kommune godt 1 mio. kr. om året til Falck, men brandslukningen forventes at blive billigere, fordi eksisterende køretøjer skal flyttes fra Næstved til Fuglebjerg – brandvæsenet budgetterer således ikke med nogen materieludgifter i forbindelse med etableringen af den nye brandstation. Den østlige del af Ny Næstved Kommune skal fortsat dækkes fra Falck-stationen i Præstø, som fra nytår bliver en del af Ny Vordingborg Kommune.

I Suså Kommune leverer Ringsted Brand & Redning stor slukningshjælp samt materiel til en hjælpebrandstation i Herlufmagle. Denne kontrakt opsiges også, og hjælpestationen i Herlufmagle bliver en kommunal hjælpebrandstation under Næstved Brandvæsen.

Udover etableringsudgifter i Fuglebjerg og Herlufmagle skal Næstved Brandvæsen investere ca. 765.000 kr. i etableringen af et nyt radioanlæg til udkald af brandfolkene i de to byer samt i alarmmodtagere til brandfolkene. I alt bliver etableringsudgifterne på 1,8 mio. kr., men til gengæld forventer Ny Næstved Kommune, at der kan spares ca. 0,7 mio. kr. om året i driftsudgifter, så etableringsudgifterne er hentet hjem på ca. 2,5 år.

Beredskabscheferne i de fem kommuner foreslår også, at den døgnbemandede vagtcentral i Næstved styrkes med yderligere kommunikationsopgaver. De eksisterende opgaver omfatter nødkald, tyverialarmer, tekniske alarmer, elevatoralarmer, automatiske brandalarmer og telefonvagt for hjemmeplejen m.v., og de skal udvides til at dække hele Ny Næstved Kommune. Herudover foreslås det, at muligheden for et samarbejde om fælles vagtcentral og varetagelse af kommunikationsopgaver drøftes med de nye nabokommuner og at et eventuelt tættere samarbejde drøftes med Næstved Politi i forbindelse med politikredsreformen.

Mens hver af de fem kommuner i dag stort set har selvstændig indsatsledervagt, så skal der i Ny Næstved Kommune kun være én indsatsledervagt, som med base i Næstved skal dække hele storkommunen. I alt får beredskabet 13 fuldtidsansatte og 47 deltidsansatte brandmænd. Stillingen som beredskabschef i Ny Næstved skal opslås eksternt og internt.

Beredskabschefernes indstilling til den fremtidige organisering af beredskabet i Ny Næstved Kommune er blevet godkendt af politikerne i sammenlægningsudvalget.

Annonce