Falck fortsætter på Langeland

Der blev ikke konkurrence om opgaven, da Langeland Kommune tidligere på året sendte brandslukningen i udbud. Eneste tilbud kom således fra Falck, der også i dag varetager brandslukningen, og kommunen afgav ikke kontrolbud. Alt tyder således på, at Falck også i de næste fem år skal stå for brandslukningen på Langeland og dermed driften af brandstationen i Rudkøbing og hjælpestationer i Humble og Lohals. Som led i kontrakten vil der dog ske en vis udskiftning af materiellet.

Allerede i januar sendte Langeland Kommune brandslukningen i perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2017 i udbud, og den 14. januar 2011 indløb det eneste tilbud, som kom fra Falck. Siden da har kommunen og Falck forhandlet, og de to parter er blevet enige om en mindre nedsættelse af prisen.

Falcks tilbud er baseret på samme serviceniveau som i dag, og det er således i overensstemmelse med kommunens risikobaserede dimensionering. Generelt vil det nuværende slukningsmateriel også skulle anvendes i de næste fem år, men den nuværende redningsbåd i Rudkøbing vil dog blive udskiftet med en ny Falcon 500, og dermed opgraderes serviceniveauet på dette område til et mere tidssvarende niveau, der opfylder kravene i branchevejledningen om sikkerhed ved sejlads med redningsbåde.

Kontrakten omfatter først og fremmest brandstationen i Rudkøbing, som Falck årligt skal have 1,5 mio. kr. for at drive. Hertil komme 395.000 kr. for stationens materiel. Desuden har Langeland to hjælpebrandstationer, og her koster stationen i Humble 474.000 kr. plus 59.000 kr. for stationens tanksprøjte, mens stationen i Lohals koster 455.000 kr. plus 132.000 kr. for tanksprøjten. Falck stiller også med en slangetender fra 1983 på Strynø, og det skal kommunen betale 37.000 kr. for, hvortil kommer udgifter til ledelse af øens beredskab på 23.000 kr.

Udover selve brandslukningsudgifterne skal Langeland Kommune betale godt 100.000 kr. for vagtcentralbetjening, 23.000 kr. for brandhaneeftersyn, 44.000 kr. for SINE-udstyr og 83.000 for at Falck varetager 1/3 af indsatsledervagten. I alt vil den årlige regning lyde på 3,4 mio. kr.

Kontraktforlængelsen skal behandles politisk i næste måned.

Annonce