Falck-omsætning på 5,5 mia. kr. i Danmark

Google Maps

Væksten inden for Falcks danske brand- og ambulanceaktiviteter er stort set gået i stå, men samlet set lykkedes det sidste år for Falck at øge den danske omsætning fra 5,3 til 5,5 mia. kr., svarende til en stigning på 3,2 procent. Samtidig steg driftsoverskuddet til 569 mio. kr., og det gør de danske aktiviteter til nogle af de mest lønsomme i Falck-koncernen, der nu har aktiviteter i 34 lande.

Den samlede Falck-koncern fik i 2011 en omsætning på 10,2 mia. kr. mod 8,4 mia. kr. i 2010. Den kraftige omsætningsvækst på næsten 22 procent skyldes især opkøb, for Falcks eksisterende aktiviteter havde kun en vækst på 3,6 procent. Falck købte i 2011 Latinamerikas førende ambulance- og lægeselskab med 750.000 abonnenter og aktiviteter i seks lande, og Falck erhvervede ligeledes et stort amerikansk ambulanceselskab, som yder hjælp til nødstedte borgere i syv stater på USA’s østkyst, således at Falck nu er til stede på både østkysten og vestkysten af USA.

Koncernens driftsoverskud blev på 980 mio. kr., mens bundlinjen – blandt andet efter betaling af 184 mio. kr. i skat – viste et overskud på 561 mio. kr. Det er det største overskud i Falcks historie, som dog er påvirket af, at Falcks nyindkøbte aktiviteter i Brasilien oplevede en krise, fordi redningsaktiviteterne over for offentlige kunder ikke udviklede sig som forventet. Falck har derfor valgt at frasælge aktiviteterne og fremover fokusere på privat- og erhvervsmarkedet, men det har været dyrt for Falck, som taber ikke mindre end 142 mio. kr. på den fejlslagne satsning.

Antallet af Falck-medarbejdere satte rekord i 2011, således at Falck nu har 25.262 ansatte på verdensplan mod 19.174 året før.

I Danmark fik Falck i 2011 en omsætning på 5,5 mia. kr. Det er en stigning på 3,2 procent i forhold til 2010, men de eksisterende aktiviteter voksede kun med 2,6 procent – hvilket nogenlunde svarer til inflationen. Det er især Falcks forholdsvis nye aktiviteter indenfor rejseassistance, som har givet fremgang i omsætningen, mens væksten indenfor brandslukning og ambulancekørsel stort set er gået i stå.

Falcks danske driftsoverskud blev på 569 mio. kr. mod 542 mio. kr. i 2010. Stigningen skyldes især, at vinteren i 2011 ikke var så hård som i 2010, og dermed havde abonnenterne brug for færre assistancer. Overskuddet placerer de danske aktiviteter som nogle af de mest lønsomme i Falck med en overskudsgrad på 10,4 procent. Det overgås kun af de sydamerikanske aktiviteter.

Annonce