Brandvæsen

Budgetanalyse skal finde besparelser på mindst 50 mio. kr. i beredskabet

Når politikerne til efteråret indgår en ny aftale om redningsbredskabet, så er der lagt op til, at det samlede beredskab vil blive pålagt en besparelse på mindst 50 mio. kr. Arbejdet med at finde besparelserne startede for alvor i sidste uge, hvor et konsulentfirma indledte en større undersøgelse af 16 udvalgte brandvæsener. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der vil være fordele ved at samle dele af beredskabet i større enheder, og om der skal ændres på løn- og personaleforhold og arbejdstidsregler.

Præhospital

Bornholm får måske ambulancefly

Fremover skal der muligvis anvendes et egentligt ambulancefly til at transportere liggende patienter til og fra Bornholm. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Region Hovedstaden overvejer, efter at Arbejdstilsynet har sat en stopper for patienttransporter med de almindelige rutefly. Indtil videre transporteres patienterne i ambulance med færge til Sverige, hvorefter de i en anden ambulance køres til Sjælland, men regionen overvejer også, om sjællandske køretøjer til liggende sygetransport skal varetage hele transporten for at undgå, at det bornholmske akutberedskab svækkes.

Politi

Ny teknik kan gøre det lettere at stedbestemme 112-opkald

Når politiet anvender de såkaldte teleobservationer for at spore kriminelles færden, kan en mobiltelefons geografiske position spores med ganske stor nøjagtighed – og væsentligt større nøjagtighed end det celle-ID-system, som alarmcentralerne i dag anvender for at stedbestemme 112-opkald. Derfor overvejes det at anvende samme teknologi på alarmcentralerne, men det vil formentlig kræve store investeringer hos teleselskaberne.

Præhospital

Vil have lægebiler tilknyttet alle akutsygehuse

Fremover bør alle landets akutsygehuse have en lægebil tilknyttet, således at der sikres speciallægedækning i hele landet. Det mener Lægeforeningen, som netop har lanceret en ny præhospital politik. Lægerne mener også, at den samlede ambulanceredderuddannelse skal revideres og ajourføres, ligesom lægerne ønsker, at deres egen uddannelse forankres i præhospitalbekendtgørelsen.

Brandvæsen

Beredskab protesterer mod kommunes flytteplaner

Planer om at flytte ansvaret for Beredskabscenter Aalborg fra borgmesterens forvaltning til kommunens forvaltning for forsyningsvirksomheder møder hård kritik fra såvel beredskabschefen som de øvrige medarbejdere ved beredskabscenteret. Beredskabschefen mener ikke, at der er fagligt belæg for strukturændringen, og samtidig kritiseres politikerne for ikke at have inddraget beredskabscenteret i arbejdet med den nye struktur.

Brandvæsen

Antallet af blinde ABA-alarmer stiger fortsat

I 2011 rykkede brandvæsenerne ud til 12.201 blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Det er 732 flere end i 2010. Stigningen skyldes, at der i 2011 er blevet sat flere nye anlæg op rundt omkring i landet. Beredskabsstyrelsen har imidlertid samlet en række gode råd, som måske kan medvirke til at nedbringe antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg.

Præhospital

Spurgte død mand om ambulancekvalitet

”Hvor sluttede din seneste transport med ambulance?”. Sådan lød et af 21 spørgsmål i et spørgeskema, som Region Midtjylland for nylig sendte til en 68-årig mand, der i marts blev kørt med ambulance fra Jegindø til Regionshospitalet i Holstebro. Problemet er bare, at den 68-årige blev transporteret med en ambulance, fordi han var blevet fundet død i sit sommerhus.

Præhospital

Brandvæsen skal stå for beredskab under fodboldkampe

To ulykkelige hændelser på udenlandske fodboldstadioner, hvor fodboldspillere har fået hjertestop under kampe, har skærpet opmærksomheden om beredskabet ved akut sygdom og uheld under danske fodboldkampe. 1. divisionsklubben Esbjerg fB har derfor indgået en aftale med Brand & Redning Esbjerg, som fremover stiller med seks veluddannede førstehjælpere, når EfB spiller kampe på Blue Water Arena i Esbjerg.

Præhospital

Ny rapport: Sygeplejersker tilfører kun i begrænset omfang kvalitet til beredskabet

Brug af anæstesisygeplejersker i akutbiler, som også bemandes med paramedicinere, tilfører kun i begrænset omfang yderligere kvalitet til det akutte beredskab. Det viser en ny evaluering af et forsøg i Region Nordjylland, hvor anæstesisygeplejersker har deltaget i udrykninger sammen med paramedicinere. Anæstesisygeplejerskerne og paramedicinernes kompetencer overlapper i vid udstrækning hinanden. Derfor vil det i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, hvis en af de to faggrupper er repræsenteret under udrykning, konkluderer evalueringen, der også slår fast, at indførelsen af paramedicinere har givet højere kvalitet i beredskabet.