Falck overtager brandslukningen i Holstebro

Med en enkelt stemmes flertal har byrådet i Holstebro tirsdag aften besluttet, at Falck de næste 10 år skal stå for brandslukningen i hele Holstebro Kommune. I forvejen varetager Falck opgaven i to af de mindre omegnskommuner, der ved kommunalreformen blev en del af Holstebro Kommune, men nu overtager Falck også opgaven fra det kommunale brandvæsen i Holstebro.

Beslutningen om organiseringen af den fremtidige brandslukning i Holstebro er truffet efter et udbud, som har givet anledning til en del debat i lokalområdet.

Da Holstebro Kommune i november 2007 overvejede, om brandslukningen skulle sendes i udbud, meddelte de 24 deltidsbrandfolk således, at de ville sige deres stillinger op, hvis politikerne besluttede sig for et udbud. Brandfolkenes argument var, at Holstebro efter deres mening havde landets billigste brandvæsen – og at et udbud derfor ville være helt overflødigt. Politikerne valgte imidlertid at sende brandslukningen i udbud trods truslerne om opsigelser, og efterfølgende valgte brandfolkene at fortsætte i deres stillinger.

Derefter viste det sig, at tilbuddene fra henholdsvis Falck og Holstebro Brandvæsen begge lå væsentligt over den pris, som Holstebro Kommune hidtil havde betalt for brandslukningen. Forklaringen på prisforskellen viste sig dog primært at være, at der i tilbuddet fra det kommunale brandvæsen var taget højde for afskrivninger på det nye materiel, som ville skulle anskaffes, hvis brandvæsenet skulle overtage driften af Falcks to brandstationer. Og da det konsulentfirma, som gennemgik tilbuddene, nåede frem til, at begge tilbud levede op til kravene og at Falcks tilbud var omkring 250.000 kr. billigere om året end brandvæsenets tilbud, så valgte politikerne altså tirsdag at overlade brandslukningen til Falck.

Annonce