Brandvæsen

Nyt slukningstog til Falck i Holstebro

På Falcks brandstation i Holstebro har Nordvestjyllands Brandvæsen indsat tre nye brandkøretøjer, således at stationen nu har fået udskiftet hele 1. slukningstog. Der er tale om en ny tanksprøjte, en ny tankvogn og en ny drejestige, som alle er opbygget på MAN TGM-chassiser.

Brandvæsen

Afslutning markerer ny start for brandkadetter

Det første kuld af brandkadetter i Holstebro Kommune er færdige med deres uddannelse, og nu kan de unge fortsætte i et nyoprettet ungdomsbrandkorps. Og tilbagemeldingen fra lærerne om de syv drenge og fem piger, der nu afslutter uddannelsen som brandkadetter, går på større selvtillid, mere mod, større deltagelse i undervisningen og mere ansvar i dagligdagen.

Brandvæsen

Holstebros første brandkadetter er startet

Holstebro har fået sine første brandkadetter, som gennem beredskabsøvelser og jobtræning skal lære at håndtere kriser. Samtidig får de flere personlige færdigheder, større samfundsansvar og hjælp til at finde et fritidsjob. Efter forberedelserne med hvervning på skoler, indkøb af materiel og planlægning er 12 unge brandkadetter i alderen 14-15 år startet på uddannelsen.

Brandvæsen

Holstebro får penge til brandkadetter

På torsdag overrækker TrygFonden 647.500 kr. til Holstebro Kommunes nye projekt ”Firekids, Fireguys ’n’ girls”, hvor 13-17 årige brandkadetter gennem beredskabsøvelser og jobtræning lærer om krisesituationer, får større samfundsansvar og flere personlige kompetencer. De udsatte unge uddanner sig til mikro- og juniorkadetter hos kommunens redningsberedskab.

Autohjælp

Ny brand- og redningsstation i Holstebro indviet

Tirsdag blev Falcks nye brand- og redningsstation i Holstebro officielt indviet. Stationen er opført på samme grund som byens hidtidige Falck-station, der blev revet ned sidste år. I de nye bygninger samles ambulancer og redningskøretøjer samt de brandkøretøjer, som siden Falcks overtagelse af det kommunale brandvæsen fortsat har haft base på den kommunale brandstation. Stationen, der har kostet omkring 23 mio. kr., bliver arbejdsplads for ca. 100 medarbejdere.

Brandvæsen

Holstebro-brandfolks klage blev afvist

Efter Holstebro Kommunes udbud af brandslukningen, der blev vundet af Falck, klagede de kommuale brandfolk i Holstebro til Klagenævnet for Udbud. Brandfolkene mente, at kommunen havde overtrådt EU”s udbudsregler ved ikke at sende opgaven i EU-udbud, ligesom brandfolkene ikke mente, at udbuddet overholdt kravene til gennemsnigtighed. Nu har Klagenævnet for Udbud imidlertid besluttet at afvise klagen – ifølge klagenævnet var brandfolkene nemlig slet ikke klageberettigede.

Brandvæsen

Frivillige betaler prisen for licitation

Det bliver de 52 frivillige i redningsberedskabet – tidligere kendt som civilforsvaret – der kommer til at betale en del af regningen for udliciteringen af brandslukningen i Holstebro Kommune. Det fremgår af en spareplan, som i ét hug reducerer det frivillige beredskab budget med 855.608 kroner – svarende til 74 procent. Beløbet overføres til budgettet for brandvæsenet.

Brandvæsen

Brandfolk i Holstebro klager over udbud

Selv om Falck i sidste uge blev erklæret vinder af en licitation over de næste ti års brandslukning i Holstebro Kommune, er sagen ikke slut. I et sidste forsøg på at redde Holstebros kommunale brandvæsen, har brandfolkene indbragt sagen for Klagenævnet for Udbud. Brandfolkene mener, at kommunen skulle have sendt brandslukningen i EU-udbud.

Brandvæsen

Falck overtager brandslukningen i Holstebro

Med en enkelt stemmes flertal har byrådet i Holstebro tirsdag aften besluttet, at Falck de næste 10 år skal stå for brandslukningen i hele Holstebro Kommune. I forvejen varetager Falck opgaven i to af de mindre omegnskommuner, der ved kommunalreformen blev en del af Holstebro Kommune, men nu overtager Falck også opgaven fra det kommunale brandvæsen i Holstebro.

Brandvæsen

Holstebro: Brandslukning kun dyrere på papiret

For nyligt vakte det en del opsigt, da det kom frem, at et udbud af brandslukningen i Holstebro Kommune tilsyneladende ville føre til, at kommunens omkostninger til brandslukning ville stige kraftigt. Nu viser det sig imidlertid, at det kun er på papiret, at brandslukningen bliver dyrere. I modsætning til det kommunale brandvæsens nuværende budget så indeholder de nye tilbud fra brandvæsenet og Falck nemlig både anlægs- og driftsudgifter.