Finanslovsaftale: Beredskabsbesparelser fastholdes

Selv om flere partier de seneste måneder har udtrykt stor skepsis over for de planlagte besparelser på det statslige beredskab, så ser det nu ud til, at besparelserne bliver en realitet. I den netop indgåede finanslovsaftale er der således ikke afsat ekstra midler til beredskabet. Derimod skal der investeres i at styrke det præhospitale beredskab i områder med lang responstid.

Regeringen indgik torsdag en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016, og her er der ikke afsat ekstra penge til beredskabet. Tidligere på året stemte Det Konservative Folkeparti – som det eneste af de borgerlige partier – ellers for et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at annullere årlige besparelser på det statslige beredskab på 125 mio. kr., men med den nye finanslovsaftale er en af de sidste muligheder for at stoppe spareplanerne forpasset.

Derimod er der penge til det præhospitale beredskab i årets finanslov. I aftalen om finansloven skriver de fire partier således:

”Aftaleparterne er enige om, at der med etableringen af den nye sygehusstruktur over de kommende år skal sikres tryghed for hurtig hjælp i alle dele af landet. Det akutte beredskab i regionerne er styrket de senere år, bl.a. med en landsdækkende lægehelikopterordning.  Aftaleparterne ønsker yderligere at styrke den akutte indsats i landets yderområder og er derfor enige om at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2016 til at styrke den regionale akutindsats i områder med lang responstid. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler”.

Annonce