Tæt på fælles sydsjællandsk beredskab

Alt tyder på, at Ringsted, Næstved, Faxe og Vordingborg fra 1. april 2015 får et fælles beredskab. Dermed bliver de fire kommuner blandt de første, der får etableret en af de nye beredskabsenheder. Før sammenlægningen bliver en realitet, skal byrådene i de respektive kommuner dog sige ja til det strukturforslag, som en politisk arbejdsgruppe har lagt frem.

Borgmester i Ringsted Kommune, Henrik Hvidesten, er udpeget til formand for den politiske arbejdsgruppe, som har arbejdet med sammenlægningen. Og ifølge borgmesteren vil man i kommunerne rigtig gerne ud over stepperne. Derfor er man blandt de første, som planlægger at gennemføre en beredskabssammenlægning:

”Vi kommer til at gøre tingene smartere i den nye struktur, og det medfører en lang række fordele og synergieffekter kommunerne i mellem og derfor vil vi gerne i gang allerede i foråret. Et fælles beredskab vil betyde et mere robust beredskab, som kan sættes ind ved større ulykker, ligesom der i endnu højere grad bliver mulighed for at skabe et stærkt fagligt miljø”, siger han.

Ingen forskel for borgerne

De fire kommuner etablerer et § 60-selskab efter den kommunale styrelseslov, som giver mulighed for, at kommunerne kan løse beredskabsopgaven i fællesskab. Beredskabschef i Næstved Kommune, Flemming Nygaard-Jørgensen, er udpeget som midlertidig chef for det nye selskab, indtil bestyrelsen kan foretage en formel ansættelse. Ifølge ham får sammenlægningen ingen betydning for borgerne.

”Strukturændringen af beredskaberne sker udelukkende på et organisatorisk niveau og får derfor ingen betydning for borgerne. De vil hverken opleve færre brandmænd, brandstationer eller længere responstid – alt vil være ’business as usual’ efter 1. april”, fortæller Flemming Nygaard-Jørgensen.

God politisk proces

Ifølge Henrik Hvidesten har der været en god og konstruktiv proces mellem de fire kommuner.  ”Vi gik først i gang med det politiske arbejde i efteråret 2014, så vi har haft en hurtig men god politisk proces. En sådan sammenlægning er altid kompromisets kunst, og vi har alle været villige til at bøje os lidt for at nå den gode aftale”, siger Ringsted-borgmesteren.

Sammenlægningen sker som en del af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2015.

Annonce