Fire nye brandkøretøjer på vej til Bornholm

Bornholms Regionskommune vil investere godt 10 mio. kr. i nye brandkøretøjer til brandstationerne i Rønne og Nexø. Driften af de to brandstationer varetages af Falck, men kommunen ejer køretøjerne, og nu er en autosprøjte og tre tankvogne på vej mod en udskiftning. Køretøjerne ventes dog først leveret i sommeren 2023 – og kommunen fraråder, at der satses på eldrevne køretøjer.  

I budgettet for 2022 har Bornholms Regionskommune afsat midler til at udskifte fire køretøjer i beredskabet, nemlig en autosprøjte og tre tankvogne. De nye køretøjer skal erstatte eksisterende køretøjer i Rønne og Nexø, som er indkøbt i 2002/2003.

Den samlede investering forventes at løbe op i ca. 10,5 mio. kr. Leveringen vil ske i to trin, hvor der først indkøbes chassis til køretøjerne, som herefter opbygges efter specifikke krav. Der vil blive gennemført et udbud vedrørende opbygningen af køretøjerne, og først herefter kendes den endelige pris. Dog forventer kommunen, at kravene vil kunne tilpasses, således at det samlede budget på 10,5 mio. kr. under alle omstændigheder kan overholdes. Køretøjerne forventes leveret fra sommeren 2023.

Merudgift på 410.000 kr.

Køretøjerne skal leases, og i budgettet for 2022 er der forudsat en leasingperiode på 20 år, hvilket forventes at svare til den periode, køretøjerne vil være i brug. Der indgås en kontrakt med Kommuneleasing på det samlede køb, og kommunen har fra Kommuneleasing modtaget en indikation på en leasingydelse på 0,57 mio. kr. årligt for de fire nye køretøjer.

Der er i dag leasingaftaler på en autosprøjte og en tankvogn på samlet 0,16 mio. kr. årligt. Den aftale udløber i 2022. De øvrige køretøjer er købt kontant. Den forventede årlige merudgift på 0,41 mio. kr. ved udskiftning af de fire køretøjer svarer til det beløb, der er afsat i budgettet.

Fraråder at satse på eldrevne køretøjer

I forbindelse med indkøbet har Bornholms Regionskommune – i overensstemmelse med kommunens politik for grøn mobilitet – undersøgt markedet for el-køretøjer. Kommunen bemærker, at der i dag findes et prototype-brandkøretøj, som er ved at blive udviklet, og at et par af de store beredskaber i Danmark endda kraftigt overvejer at binde an med et køb.

Kommunen fastslår dog, at der indtil videre kun er udviklet en prototype for et eldrevet stort brandkøretøj, som har funktion som autosprøjte, og altså endnu ikke som vandtankvogn.

”Der skal anskaffes en automobilsprøjte og tre vandtankvogne. Anskaffelsesprisen på den eldrevne automobilsprøjte er endnu ikke helt fastlagt, men det skønnes fra forhandlerens side at ligge omkring 70-80 pct. højere. Hertil er der ikke klarhed over hvornår køretøjet kan forventes leveret. Administrationen gør opmærksom på, at et køb af en prototype indebærer en vis risiko i forhold til sikker drift. Et lille og derved ret sårbart beredskab har ikke som større beredskaber mulighed for at indsætte et andet køretøj ved nedbrud. Samlet set kan administrationen derfor ikke anbefale at der på nuværende tidspunkt indkøbes en eldrevet automobilsprøjte”, konkluderer kommunen.

Annonce