Forsvarsministeren skal i samråd om beredskabet

Nicolai Wammen

Venstre kalder nu forsvarsminister Nicolai Wammen (S) i samråd i Folketingets Kommunaludvalg om det kommunale beredskab og beredskabskoordination. Det sker på baggrund af den meget omtalte lastbilsbrand på Lillebæltsbroen i juli. Her kritiserede Beredskabsstyrelsen efterfølgende Fredericia og Middelfart kommuner for mangelfulde mødeplaner for beredskabet, og det er netop møde- og alarmeringsplanerne, som samrådet især skal handle om. Men ministeren skal også redegøre for, hvilke planer regeringen har for det statslige og kommunale beredskab i den kommende finanslov for 2014.

Ved branden i juli udbrændte lastbilen, ligesom der skete store skader på broen. Beredskabsstyrelsen har kritiseret de to kommuner, som har ansvaret for broberedskabet, fordi kommunerne ikke havde udarbejdet møde- og alarmeringsplaner for det statslige redningsberedskab ved hændelser på Lillebæltsbroen. ”Sådanne planer ville ellers kunne medvirke til en hurtigere assistance fra det statslige redningsberedskab ved alvorlige uheld på Lillebæltsbroen”, skrev Beredskabsstyrelsen i august i besvarelsen af et folketingsspørgsmål.

Nu har Erling Bonnesen fra Venstre så kaldt forsvarsministeren i samråd i Folketingets Kommunaludvalg. Her skal ministeren svare på fire spørgsmål, hvoraf de tre direkte vedrører branden på Lillebæltsbroen.

Med det første spørgsmål bliver ministeren bedt om at redegøre for ”hvilke initiativer ministeren har taget for at få løst de i svaret omtalte problemstillinger med manglende møde- og alarmeringsplaner for det statslige redningsberedskab ved hændelser på Lillebæltsbroen, herunder optagelser af drøftelser med de berørte kommuner”.

Herefter skal ministeren redegøre for ”hvorvidt og hvordan ministeren har sikret, at der er tilstrækkelig og betryggende sammenhæng mellem de kommunale og statslige beredskaber i forbindelse med uheld på/ved større broer, der har vital samfundsmæssig betydning, f.eks. Lillebæltsbroerne, Svendborgsundbroen, Langelandsbroen og andre større broer, med henblik på hurtig og tilstrækkelig indsats. Ministeren bedes herunder redegøre for beredskabsplanerne; hvem gør hvad, dimensionering, øvelser, økonomi, aftaler mellem stat og kommuner m.v., så det sikres, at uheld og skader minimeres, og således at der ligger planer for, hvad der skal iværksættes ved alvorlige uheld og længerevarende lukninger af broer. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at større landsdele ikke afskæres helt fra det øvrige samfund i længere tid som følge af uheld på/ved større broer.”

Som det tredje emne skal forsvarsministeren redegøre for, ”om skaden på hovedkablet på Lillebæltsbroen, som følge af branden i lastbilen i sommeren 2013, kunne være blevet mindre, hvis møde- og alarmeringsplanerne til det statslige beredskab var på plads, som forsvarsministeren beskriver i svaret på spørgsmål 345?”. Samrådet afsluttes med, at ministeren skal fortælle, hvilke planer regeringen har for det statslige og kommunale beredskab i den kommende finanslov for 2014.

Der er endnu ikke sat dato på samrådet.

Annonce