Brandvæsen

Brandfolk kan ikke få kongelig fortjenstmedalje

Normalt får offentligt ansatte tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje, når de har været ansat i 40 år. Det gælder dog ikke brandfolk, for her findes der særlige medaljer for henholdsvis 25 år, 40 år og 50 års tjeneste. Og man kan ikke få to medalger for den samme indsats. Det slår Kongehuset fast, efter at tidligere beredskabschef Ole Borch har rejst spørgsmålet.

Brandvæsen

Minister: Tillid til at brandmandsuddannelsen er dækkende

Den seneste tid har der være stor fokus på de udfordringer, som brandvæsenerne møder, når de rykker ud til brande i el- og hybridbiler. Men den ansvarlige minister, forsvarsminister Trine Bramsen, ser ikke behov for tiltag i forhold til brandvæsenernes udstyr eller brandfolkenes uddannelse. Ministeren har tillid til, at Beredskabsstyrelsen sørger for, at dimensionering og uddannelse er dækkende.

Brandvæsen

Efter kritik: Minister udskyder ny brandforebyggelsesstrategi

Der er behov for mere tid til at færdiggøre arbejdet. Sådan lyder vurderingen fra forsvarsminister Peter Christensen, der udskyder færdiggørelsen af den nye nationale brandforebyggelsesstrategi til efteråret. Beslutningen vækker glæde hos beredskabschefernes organisation, Danske Beredskaber, som mener, at det første udkast til strategi var ufærdigt.

Brandvæsen

Minister: Brandberedskab til søs giver fleksibel udnyttelse af kapaciteten

I en nylig ændring af beredskabsloven har Forsvarsministeriet lagt op til, at de nuværende to brandberedskaber til søs skal ændres til ét – og at Beredskabsstyrelsen måske skal overtage opgaven fra Østjyllands Brandvæsen og Falck. Men nu slår forsvarsminister Peter Christensen fast, at det nuværende beredskab giver en fleksibel udnyttelse af de eksisterende kapaciteter.

Brandvæsen

Lovforslag: Kommunerne skal ikke længere godkende ændringer af dimensionering

I dag skal den samlede kommunalbestyrelse altid behandle ethvert forslag om ændringer af den risikobaserede dimensionering af kommunens brandvæsen. Men fremover kan beredskabskommissionerne i de fælleskommunale beredskabsenheder selv godkende ændringerne – uden at politikerne i ejerkommunerne bliver inddraget. Det fremgår af et helt nyt ændringslovforslag fra forsvarsministeren.