Frederiksborg Brand & Redning fritager topledelsen for tjeneste

Beredskabsdirektøren og den operative chef i Frederiksborg Brand & Redning er blevet fritaget for tjeneste og hjemsendt. Beredskabskommissionen har besluttet sig for det drastiske skridt efter en konsulentundersøgelse af arbejdsmiljø, ledelsesstruktur og -kultur samt økonomistyring. Indtil videre skal en ledelseskonsulent varetage ledelsesopgaven.

Fritagelse for tjeneste og hjemsendelse er alvorlige skridt, der normalt kun tages i forbindelse med meget alvorlige uregelmæssigheder. Men den reelle baggrund for, at beredskabsdirektør Kim Lintrup og operativ chef Sean Bisgaard tilsyneladende er fortid i Frederiksborg Brand & Redning, holder formanden for beredskabskommissionen, Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen, tæt til kroppen.

I maj iværksatte beredskabskommissionen en konsulentundersøgelse, som ifølge kommissionen skete på baggrund af ”en konkret henvendelse til beredskabskommissionen”. Undersøgelsen skulle omfatte arbejdsmiljø, ledelsesstruktur og -kultur samt økonomistyring. Og nu er konsekvensen af undersøgelsen altså blevet, at topledelsen fritages for tjeneste og hjemsendes.

Ifølge beredskabskommissionens formand er Frederiksborg Brand & Redning i dag et effektivt beredskab med en stabil drift. At der tages drastiske skridt overfor ledelsen, skyldes således ifølge formanden alene, at man nu vil gentænke beredskabet, herunder organisering og ledelse, frem mod en ny organisation, der skal træde i kraft den 1. januar 2021, hvor Gribskov Kommune udtræder af beredskabet. Normalt ville den slags ellers blive håndteret med en mindre dramatisk afskedigelsessag.

Den overordnede ledelse af Frederiksborg Brand & Redning vil indtil videre blive varetaget af en ekstern ledelseskonsulent.

Annonce