Konference skal skabe større mangfoldighed i brandvæsenerne

Danske brandfolk er primært heteroseksuelle mænd med danske rødder, mens kvinder og personer med minoritetsbaggrund er stærkt underrepræsenterede. Men i næste måned mødes de nordiske brandvæsener for første gang til en konference om kønsligestilling og mangfoldighed beredskaberne.

”Beredskabet er i større og større grad afhængig af deltidsbrandfolk. Det er derfor vigtigt at fokusere på ligestilling og mangfoldighed, hvis vi vil skabe en bredere rekrutteringspulje, fastholde nye profiler i beredskabet og skabe et brandvæsen for alle. Beredskaberne bør afspejle samfundsudviklingen, og en øget mangfoldighed vil give endnu flere kompetencer og en bedre service for alle borgere”, siger Muneeza Rosendahl.

Hun arbejder til dagligt som specialkonsulent i Frederiksborg Brand & Redning med fokus på mangfoldighed og inklusion, og hun er en af arrangørerne bag konferencen ”Nordic Conference on Gender Equality and Diversity within the Fire Service”. Den fællesnordisk konference, som afholdes i Malmø til november, sætter fokus på fordelene ved, at beredskabet afspejler befolkningssammensætningen.

”Hvis vi vil styrke beredskabet, skal vi også kunne rekruttere fra hele den danske befolkning. Der ligger en masse potentiale og kompetencer blandt de mange, der ikke passer ind i den stereotype forestilling om at være brandmand eller -kvinde. Beredskaberne skal tage skyklapperne af og kigge på det brede rekrutteringsgrundlag, der findes i den danske befolkning. Samtidig skal vi nedbryde de barrierer, der betyder, at kvinder og minoriteter typisk ikke søger ind hos brandvæsenet”, siger Muneeza Rosendahl.

Der er plads og rum i brandvæsenerne

Hun bakkes op af Tim Ole Simonsen der til daglig er operationschef i Hovedstadens Beredskab, og som også vil være blandt talerne ved konferencen:

”Mange kunne fejlagtigt tro, at der ikke er plads til alle i beredskaberne. Men min oplevelse som homoseksuel er klart, at der er plads og rum til at være den man er. Jeg har dejlige og dygtige kollegaer, der respekterer mig for den, jeg er. Konferencen kan være med til at sende vigtige budskaber til de unge mennesker der gerne vil gøre karriere i beredskabsverdenen. De skal vide, at det sagtens kan lade sig gøre, selv om man er homoseksuel. Men også til arbejdsgiverne i beredskaberne om, det er et emne, som man er nødt til at forholde sig til, tage aktiv stilling til og sikre sig, at der hersker ordentlige forhold i organisationen”.

Frederiksborg Brand & Redning har i samarbejde med Räddningtjänsten Syd i Sverige, Rogaland Brand og Redning i Norge, Beredskabsstyrelsen i Danmark, MSB i Sverige og DSB i Norge fået støtte af Nordisk Ministerråd samt den svenske og norske beredskabsstyrelse til at afholde konferencen.

Arrangørerne håber, at konferencen bliver startskuddet til et stærkt nordisk netværk, hvor beredskaberne kan inspirere og lære af hinanden, finde fælles løsninger og skabe positiv forandring.

Annonce