Fynsk bekymring over udsigt til centralisering af indsatsledervagter

Udsigten til en mulig centralisering af indsatsledervagterne, så tre indsatsledere skal dække Fyn, har givet bekymring i flere fynske kommuner. I Svendborg Kommune mislykkedes et forsøg på at afvise planerne på forhånd, men kommunen vil nu evaluere de første fem år med det fælleskommunale Beredskab Fyn for at se, om de forventede stordriftsfordele er opnået.

Den kommende risikobaserede dimensionering for de ni kommuner, som indgår i Beredskab Fyn, er indtil videre hemmelig. Men i Svendborg havde Venstres byrådsgruppe erfaret, at den fælles beredskabskommission arbejder med en centralisering af indsatsledervagterne – en centralisering, der for Svendborg Kommunes vedkommende vil betyde, at den lokale indsatsledervagt lægges sammen med indsatsledervagterne i Fåborg-Midtfyn og Assens kommuner.

”I Venstre kan vi være bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få især for kvaliteten af det lokale beredskab og responstiden. Bliver oplægget vedtaget vil det betyde, at Svendborg kommune skal dele indsatsleder med Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner, og det vil for alle tre kommuner alt andet lige påvirke responstiden. Det er desuden afgørende vigtigt, at indsatsledelsen foretages af personer med et stort kendskab til de lokale forhold”, skrev byrådsgruppen i en udtalelse.

Venstres ønske var, at byrådet skulle beslutte, at man ikke kan godkende en centralisering af indsatsledelsen, og at man i stedet ønsker at bevare den lokale indsatsledelse i Svendborg Kommune.

Ønskede evaluering af beredskabet

”Derudover ønsker vi en evaluering af de seneste fem års udvikling af det lokale beredskab i Svendborg Kommune, herunder en beskrivelse af, hvorvidt de forventede økonomiske driftsfordele ved sammenlægningen er opnået og en vurdering af konsekvenserne ved en centralisering af indsatsledelsen. Derudover ønsker vi en beskrivelse af det lokale frivillighedsområde for beredskabet, og hvorledes den lokale frivillige indsats har udviklet sig de seneste fem år. Frivillige har bl.a. været indsat lokalt ved klimahændelser og store ulykker”, skrev byrådsgruppen videre.

Det var det dog ikke flertal for i byrådet. Kun Venstres syv medlemmer stemte for forslaget, mens 21 stemte imod.

Et enigt byråd besluttede dog at bede borgmesteren om at sørge for, at der i det videre forløb også udarbejdes en model, der fastholder de deltidsansatte indsatsledere, ligesom man beder administrationen om at udarbejde følgende til fremlægning for byrådsmedlemmerne:

  • En samlet evaluering af de sidste fem års beredskab i Svendborg Kommune, herunder hvorvidt de forventede økonomiske stordriftsfordele ved sammenlægningen er opnået.
  • En samlet evaluering af det lokale frivillighedsområde og de seneste fem års udvikling på den frivillige indsats.

Beredskab Fyn blev stiftet den 1. januar 2016. Det blev dengang aftalt, at kommunernes deltagelse ikke kunne opsiges i de første fem år. Fra årsskiftet har kommunerne dermed fået mulighed for at forlade beredskabet.

Annonce