HOD: Strukturudvalgets rapport mangler struktur og substans

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Den længe ventede rapport fra Redningsberedskabets Strukturudvalg mangler struktur og substans. Sådan lyder vurderingen fra HOD, der organiserer en række af Beredskabsstyrelsens medarbejdere. Ifølge HOD’s formand, Niels Tønning, har strukturudvalget ikke formået at levere det forventede resultat i form af et bud på en fremtidig reform af beredskabsområdet.

På det sidste møde i Redningsberedskabets Strukturudvalg, som fandt sted den 22. august 2014, meddelte HOD, at man udtrådte af Strukturudvalget, fordi HOD ikke ville lægge navn til et utilstrækkeligt beredskab. Ifølge Niels Tønning udtrådte HOD af udvalget, fordi regeringens KL-aftale reelt havde kortsluttet Strukturudvalgets arbejde.

”Rapporten indeholder ikke nogen konkret model for en ny struktur for beredskabet. Der er ikke et konsolideret beslutningsgrundlag med en økonomisk beregning af forslaget eller konkrete implementeringsplaner. Der er ingen sammenhæng mellem rapportens anbefalinger og forslag til fremtidig struktur”, fastslår Niels Tønning.

”Rapporten blev lanceret i stilhed af Forsvarsministeriet, og det er der en god grund til. Reelt blev udvalgets arbejde overhalet indenom af Aftale om kommunernes økonomi for 2015, indgået i juni.  En aftale, som udover en reform på det kommunale beredskabsområde reelt betyder en afvikling af det statslige redningsberedskab”, siger HOD’s formand.

Dobbeltspil fra KL

Ifølge HOD tegner der sig et billede af en kommunal part, som har arbejdet aktivt for en uafklaret struktur i udvalgsarbejdet og samtidigt ført bilaterale forhandlinger med Finansministeriet med henblik på at minimere besparelserne på det kommunale område. HOD mener således, at KL gennem udvalgsarbejdet har sikret sig, at rapporten ikke indeholder et egentligt alternativt til KL-aftalen.

”Meget tyder på, at KL for at minimere tabet af kommunale arbejdspladser har tilbudt Finansministeriet at løse opgaver for det statslige redningsberedskab til ca. det halve af det beløb, som bruges i dag”, siger Niels Tønning.

Danmarks ulykkesforsikring opsagt

Ifølge HOD vil en besparelse på 125 mio. kr. på Beredskabsstyrelsen reelt lægge den operative del af det statslige redningsberedskab i graven. ”Fremtidens beredskab er kritisk svækket og vil på sigt komme til at koste kommunerne og samfundet dyrt. De kommunale beredskaber kommer i fremtiden til at løse opgaver uden den helt nødvendige basale uddannelse og træning”, siger Niels Tønning, der henviser til, at deltidsbrandfolkene tidligere har udtalt, at de hverken kan eller vil varetage de tunge opgaver fra de statslige beredskabscentre, da de i forvejen har et fuldtidsjob at passe.

HOD mener, at KL har opsagt Danmarks ulykkesforsikring på statens vegne, og organisationen mener, at det får en række konsekvenser:

  • At beredskabets evne til at løse flere samtidige hændelser forsvinder.
  • At store og længerevarende indsatser ikke kan håndteres.
  • At der i fremtiden ikke vil være en kommandostruktur, logistik og kapacitet til at indsætte nødvendige operative kapaciteter på tværs af landet i forbindelse med større hændelser.
  • At det ikke vil være muligt at yde international assistance, hverken selvstændigt eller i samtænkningsindsatser.
  • At øvrige myndigheder med et beredskabsmæssigt ansvar, som f.eks. politi, SKAT, Fødevarestyrelsen, sundhed m.m. skal til selv at udvikle egne kapaciteter.

”Hvis ikke politikerne finder en løsning på de statslige besparelser, så skal kommunerne i årene fremover have tilført ressourcer for at løse de nye opgaver – og på sigt vil udgiftsniveauet til beredskab i Danmark stige til samme niveau som i vore nabolande. Det vil sige tre gange så meget som i dag”, slutter Niels Tønning.

Annonce