Horsens-Hedensted Beredskab skifter navn til Sydøstjyllands Brandvæsen

Det bliver et af landets mindste beredskaber, når Horsens og Hedensted kommuner fra årsskiftet stifter en fælles beredskabsenhed. Hidtil har beredskabets arbejdstitel været Horsens-Hedensted Beredskab, men det endelige valg er faldet på det mere mundrette Sydøstjyllands Brandvæsen. Det nye beredskab får meget få ansatte og ingen driftsopgaver.

Horsens og Hedensted kommuner har valgt en anderledes driftsmodel end de fleste andre beredskabsenheder. Kommunerne lægger således vægt på, at der placeres så få egentlige driftsopgaver i beredskabet som muligt. Den samlede bemanding kommer derfor kun til at bestå af seks medarbejdere, som skal varetage de myndigheds-, planlægnings- og ledelsesopgaver, der placeres i beredskabet, samt et antal deltidsansatte indsatsledere.

I stedet indgår Sydøstjyllands Brandvæsen en række kontrakter med Horsens Kommune, der bliver leverandør til beredskabet. Kontrakterne omfatter både administrative ydelser indenfor blandt andet IT, jura og løn samt leje af lokaler på Horsens brandstation på Endelavevej. Desuden indgås der en formaliseret brandslukningsaftale, hvor Horsens Kommune bliver entreprisebrandvæsen for Sydøstjyllands Brandvæsen, ligesom kommunen også skal være leverandør af vagtcentralsydelser. I forvejen er der aftaler med Falck og Vejle Brandvæsen om brandslukningsopgaver.

Budget reduceret med 35 procent

De to kommuner har aftalt, at de sparekrav, som er aftalt mellem regeringen og KL, først skal indregnes fuldt ud i Sydøstjyllands Brandvæsens budget fra 2018, hvor en ny risikobaseret dimensionering og et udbud af brandslukningen er på plads. Vurderingen er, at der skal ses på både slukningsstrukturen, udrykningernes sammensætning og serviceniveauet, hvis de krævede besparelser skal findes.

I Horsens Kommune er der i forvejen gennemført effektiviseringer i forbindelse med en sammenlægning af beredskabet og kommunens driftsgård, og hvis de nye sparekrav skal implementeres, vil beredskabets budget i 2018 være blevet reduceret med godt 35 procent i forhold til 2012.

Annonce