Trekantområdets Brandvæsen får halveret sparekrav

Google Maps
Brandstationen i Vejle

En voldsom spareplan, der ville reducere Trekantområdets Brandvæsens budget med over en fjerdedel, ser nu ud til at blive opgivet. I stedet for 25 mio. kr. skal det fælleskommunale brandvæsen nu kun spare 13 mio. kr., og besparelsen indfases gradvist frem til 2022. Det skal sikre, at brandvæsenets serviceniveau kan opretholdes.

Trekantområdets Brandvæsen er det fælleskommunale brandvæsen for Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner.

Da beredskabet blev etableret, blev det besluttet, at budgettet skulle reduceres med 13 pct., svarende til 12 mio. kr. om året. Besparelsen udgjorde den reduktion af kommunernes budget, som var en følge af aftalen mellem KL og regeringen om en strukturreform af beredskabet. Meningen var, at de 12 mio. kr. skulle findes fra 2016. Samtidig blev det besluttet, at der fra 2019 skulle findes yderligere besparelser på 14 pct. af budgettet, svarende til 13,5 mio. kr. om året.

Ønskede at spare på ændret dimensionering

Besparelserne fra 2019 og frem skulle især findes ved, at der blev indført en fælles dimensioneringsplan for hele Trekantområdets Brandvæsen, hvorefter kommunernes betaling skulle reduceres til niveauet pr. indbygger i den ejerkommune, der ved brandvæsenets etablering havde de laveste omkostninger.

Nu har den fælles beredskabskommission imidlertid besluttet, at Trekantområdets Brandvæsen skal have en uændret struktur og dimensionering i de næste fire år. Denne revurdering tager udgangspunkt i, at borgerne i dækningsområdet i fremtiden skal opleve et serviceniveau på linje med det nuværende, således at de fortsat kan have fuld tillid til dimensioneringen af områdets beredskab.

Som følge af den forudsætning har fokus i arbejdet været på at afdække mulige effektiviseringer i brandvæsenets ledelse og på andre områder, der ikke vil have konsekvens for den service, brandvæsenet leverer til områdets borgere. Men dermed er forudsætningerne for besparelserne på 13,5 mio. kr. reelt bortfaldet.

Ingen nye sparekrav efter 2022

I stedet ønsker beredskabskommissionen, at det samlede sparekrav reduceres til 12,7 mio. kr. om året, og at denne besparelse først skal være realiseret fuldt ud i 2022. I år ventes det, at der vil være fundet besparelser på 5,9 mio. kr., og dette beløb skal løbende øges frem mod 2022. Derefter vil der ikke være yderligere sparekrav.

Ændringen af spareplanen skal godkendes af alle ejerkommunerne, inden den bliver en realitet.

Annonce