Tre beredskaber indleder et tæt samarbejde på vagtcentralområdet

De tre beredskabsdirektører underskriver kontrakten med IHM. Fra venstre: Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger, salgschef IHM Steen Skaarup, beredskabsdirektør René Hemberg, direktør IHM Finn Vagner, beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard, afdelingsleder Service & Beredskab Peter Tue Jensen

Fremover arbejder Midtjysk Brand & Redning, Nordsjællands Brandvæsen og Sydøstjyllands Brandvæsen tæt sammen på vagtcentralområdet. Hvert beredskab opretholder deres egne vagtcentraler, men ved at vælge en fælles softwareløsning kan de andre vagtcentraler hjælpe, hvis der er stor belastning eller nedbrud.

Efter et fælles udbud har Midtjysk Brand & Redning, Nordsjællands Brandvæsen og Sydøstjyllands Brandvæsen valgt IHM A/S som ny leverandør af vagtcentralsoftware. Det er sket efter et tæt opløb med to andre leverandører.

Valget af samme vagtcentralsoftware på tværs af de tre beredskaber giver mulighed for et tættere samarbejde mellem beredskaberne. Løsningen, der skal leveres, omfatter således tre ens vagtcentraler, der skal kunne overtage driften for hinanden, så borgerne betjenes fra en af de andre to vagtcentraler. Det kan f.eks. blive aktuelt ved stor belastning eller ved tekniske udfordringer.

Der vil stadig være tre fysiske vagtcentraler i henholdsvis Horsens, Silkeborg og Kokkedal, men det nye samarbejde sikrer, at de tre beredskaber får en væsentligt større robusthed og redundans i et område, der samlet set har 490.000 borgere.

Styrker det beredskabsfaglige niveau

”Vi glæder os til at give borgerne en robust løsning”, siger Klaus V. Hebsgaard, der er beredskabsdirektør for Midtjysk Brand & Redning. ”Med samarbejdet styrker vi i høj grad det beredskabsfaglige niveau i hverdagen og ved større og komplekse hændelser”, fortæller Rene Hemberg, der er beredskabsdirektør for Sydøstjyllands Brandvæsen.

”Den geografiske placering af de samarbejdende vagtcentraler er en stor fordel i de kritiske situationer, som en vagtcentral jo skal være forberedt på”, siger Lars Rosenwanger, der er beredskabsdirektør for Nordsjællands Brandvæsen, med henvisning til f.eks. store strømafbrydelser, der kan ramme dele af landet.

Annonce