Hovedstadens Beredskab må udskyde flere investeringer

Hovedstadens Beredskab har udsigt til en række ekstraudgifter i 2019, og samtidig er gennemførelsen af flere effektiviseringer forsinkede, bl.a. har det endnu ikke været muligt at fraflytte Dæmningens brandstation. Derfor udskyder man nu flere investeringer, herunder materiel til håndtering af større industribrande, køb af kommandostadevogn samt opførelse af en hal til nyt materiel.

Ved fastlæggelsen af budgettet for 2019 har Hovedstadens Beredskab valgt at udvise økonomisk forsigtighed – og derfor udskyde et antal projekter, som egentlig skulle have været gennemført i år.

Den primære årsag er, at beredskabet forventer en række merudgifter til blandt andet it-projekter, it-sikkerhed, ekstravagter, udsugning til nye køretøjer og et øget antal elever. Samtidig har det endnu ikke været muligt gennemføre dele af de forventede effektiviseringer, blandt andet fordi det ikke har været muligt at fraflytte Dæmningens brandstation og gennemføre en samlokalisering af de tekniske funktioner.

Budgetanalyse på vej

Af større initiativer, som foreløbigt er udskudt, kan nævnes anskaffelser af dele af det forudsatte materiel til håndtering af større industribrande, en ny kommandostadevogn (KST-vogn) samt opførslen af en lethal til klima- og industrimateriel.

Der planlægges gennemført en budgetanalyse i år, der skal belyse yderligere effektiviseringsmuligheder. Samtidig bebuder Hovedstadens Beredskab dog, at man ønsker en drøftelse i bestyrelsen om, hvordan det i fremtiden bliver muligt at finde ressourcer til den nødvendige udvikling af beredskabet.

Annonce