Indfører automatisk tildeling af skadestedssæt

Til sommer bliver der indført automatisk tildeling af skadestedssæt i SINE-netværket. Løsningen erstatter delvist den manuelle proces, der i dag anvendes på politiets vagtcentraler i forbindelse med tildeling af skadestedssæt til indsatser, hvor to eller flere beredskaber er indsat. Den automatiske tildeling giver også mulighed for at vurdere, om der er behov for flere skadestedssæt.

For brugerne af SINE betyder den automatiske tildeling, at der vil blive tildelt et skadestedssæt i alle relevante tilfælde – dvs. ved hændelser, hvor to eller flere myndigheder arbejder sammen. Tildeling sker automatisk til de beredskaber, der har modtaget alarmen fra 112-alarmcentralen. Skadestedssættet bliver sendt til beredskaberne i en automatisk ”sending 2” umiddelbart efter ”sending 1”, oplyser Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

Ved hændelser, hvor der skal anvendes mere end ét skadestedssæt samt ved ambulanceeskorter, vil det stadig være politiet, som manuelt tildeler skadestedssæt.

Med den nye løsning får Center for Beredskabskommunikation mulighed for at følge brugen af skadestedssæt. Det bliver derfor et vigtigt værktøj til at vurdere, om der f.eks. skal ske ændringer i procedurerne for anvendelse af skadestedssæt, og om det nuværende antal på 200 skadestedssæt skal udvides.

Ifølge retningslinjerne for overgang til tildelt skadestedssæt skal der først skiftes fra default til tildelt skadestedssæt, når indsatsledelsen er mødt og har set hinanden i øjnene. Denne procedure vil også med den nye automatiske tildeling af skadestedssæt blive bevaret. Løsningen for den automatiske tildeling af skadestedssæt er godkendt af TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE). Eventuelle ændringer i retningslinjerne for anvendelse af skadestedssæt skal drøftes og godkendes i TOAS.

Annonce