Indgår forlig i sag om levering af SINE-kontrolrumssoftware

Om et par måneder skulle Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation og virksomheden Frogne have været i Højesteret til endnu en retssag om beredskabernes fælles radiosystem, SINE. Men nu har de to parter indgået forlig, efter at EU-Domstolen har givet Frogne medhold i, at Rigspolitiet ikke var berettiget til at indgå en aftale med konkurrenten Terma uden et forudgående udbud.

Det var et mislykket forsøg på at få leveret kontrolrumssoftware til SINE-systemet, som i 2010 førte til, at Center for Beredskabskommunikation indgik et forlig med Terma. Det var ikke lykkedes for Terma at levere det it-system, som der oprindeligt var indgået kontrakt om, og derfor fik Terma – som led i forligsaftalen – i stedet en langt mindre kontrakt på at levere en såkaldt radiodispatch til politiet.

Terma-konkurrenten Finn Frogne A/S kunne imidlertid også have leveret et dispatchsystem, og derfor klagede virksomheden til Klagenævnet for Udbud over, at den nye – og reducerede – aftale ikke blev sendt i udbud. Frogne havde nemlig ikke budt på det oprindelige udbud, der oversteg, hvad Frogne anså for muligt i relation til den krævede garantistillelse. Derimod ville Frogne gerne have budt på radiodispatchdelen, der ligger inden for virksomhedens kerneområder.

Skulle have været i udbud

Dermed opstod der en strid mellem Frogne og Center for Beredskabskommunikation, da Center for Beredskabskommunikation var af den opfattelse, at det ikke var nødvendigt at gennemføre et udbud af radiodispatchdelen, fordi den var en del af et forlig med Terma. Efter et langvarigt forløb, der involverede EU-Domstolen, anerkendte Center for Beredskabskommunikation imidlertid, at forligsaftalen skulle have været udbudt.

Tilbage var herefter spørgsmålet, om forligsaftalen mellem Center for Beredskabskommunikation og Terma kunne bringes til ophør. Svaret blev et ja, da EU-Domstolen afsagde dom den 7. september 2016, hvor Frogne fik fuldt medhold. EU-Domstolen fastslog således, at det ikke er muligt at undlade udbud, blot fordi en eksisterende kontrakt er blevet nødlidende, uden at det er muligt entydigt at placere et ansvar herfor hos enten ordregiveren eller leverandøren.

Enige om forlig

I mellemtiden er forligsaftalen mellem Center for Beredskabskommunikation og Terma imidlertid ophørt. Og nu er de to parter – Center for Beredskabskommunikation og Frogne – så blevet enige om, at det er hensigtsmæssigt at afslutte sagen forligsmæssigt. Parterne er enige om at afslutte sagen med betaling af en godtgørelse til Frogne, der dækker de af firmaet afholdte eksterne omkostninger.

Parterne vil herefter i fællesskab meddele Højesteret, at sagen er afsluttet. Den afsluttende hovedforhandling, der var berammet til juni 2017, er herefter bortfaldet.

Begge udtrykker tilfredshed med forliget og sagens afslutning.

Annonce