Kommune igangsætter undersøgelse af brandvæsen efter klage fra brandfolk

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Både et revisionsfirma og jurister fra KL skal i den kommende tid gennemføre undersøgelser af Lejre Brandvæsen. Det sker efter at tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten på brandstationen i Kirke Hyllinge i et brev til Lejre Kommunes ledelse og beredskabskommission har påpeget en række forhold, som de betegner som alvorlige.

I brandfolkenes brev gives der udtryk for bekymring for arbejdsmiljøet samt for en række øvrige forhold vedrørende ledelsesansvar og daglig praksis i Lejre Brandvæsen. Det fik i første omgang Lejre Kommune til at gennemføre en intern undersøgelse, og på baggrund af den undersøgelse vurderer kommunens direktion, at der er behov for en mere tilbundsgående undersøgelse.

Derfor skal Lejre Kommunes revisionsselskab, BDO, i den kommende tid gennemføre en revisionsmæssig undersøgelse af Lejre Brandvæsen. Sideløbende med det skal KL gennemføre en tilbundsgående personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljøet gennem interviews.

Overvejede at undlade udrykning

BeredskabsInfo er i besiddelse af brevet fra brandfolkene, hvor tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten fra brandstationen i Kirke Hyllinge over seks sider fremfører deres bekymring over en lang række konkrete forhold.

”Baggrunden for afsendelsen af dette brev, skal betragtes som et ”nødråb” om en gruppe meget frustrerede medarbejdere, som igennem lang tid (flere år) har kæmpet med et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø, præget af en tiltagende mangel på tillid til brandvæsnets ledelse, specielt beredskabschefen, denne nødvendige tillid er pt. stort set ikke eksisterende. Alt dette er nu nået så langt ud, at brandfolkene ved møde på alarmering, højlydt diskutere om de overhovedet skal køre afsted på udrykning. Senest skete dette da en borger sad fastklemt i en bil, og havde brug for vores hjælp!”, skriver brandfolkene i brevets indledning.

Alvorlige beskyldninger

I brevet anfører brandfolkene, at der efter deres vurdering rykkes ud med for få brandfolk, og at det sker uden politikernes viden og i strid med det politisk fastsatte serviceniveau. Blandt andet påpeger brandfolkene, at der ved ABA-alarmer fra et flygtningecenter kun afsendes indsatsleder, ligesom indsatsledervagten af og til dækkes af en person, der opholder sig uden for kommunen. Desuden påpeger brandfolkene en lang række konkrete problemer med samarbejdet og arbejdsmiljøet i brandvæsenet.

Endvidere mener brandfolkene, at der er alvorlige problemer med beredskabschefens økonomiske dispositioner og habilitet. ”Flere brandmænd er af beredskabschefen blevet tilbudt betaling, eller blevet betalt med div. nye ting/varer, i stedet for løn for forskellige opgaver de har løst på brandstationen”, skriver brandfolkene desuden, ligesom der fremsættes beskyldninger om økonomiske uregelmæssigheder.

”I håb om jeres forståelse for, at vi ser os nødsaget til at dele vores bekymringer på denne måde. Vi er desværre begge af den opfattelse, at vi ikke kan løse de, efter vores mening, meget alvorlige problemer, ved at henvende os direkte til beredskabschefen”, slutter tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten deres brev.

Annonce