Ny aftale om fravigelse af regler om hvileperiode og fridøgn i Beredskabsstyrelsen

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indgået nye aftaler med Centralforeningen for Stampersonel og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om fravigelse af arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode og fridøgn i forbindelse med Beredskabsstyrelsens indsættelser og øvelser.

Aftalerne med CS og HOD omfatter arbejde, som Beredskabsstyrelsen udfører i forbindelse med styrelsens operative beredskab ved operative indsættelser og øvelsesvirksomhed, herunder øvelser med Forsvaret.

”Aftalerne markerer afslutningen på den såkaldte hviletidssag, som vi har arbejdet med siden 2014. Den betyder, at Beredskabsstyrelsens personel og de ansvarlige for operative opgaver nu har klare retningslinjer for håndteringen af hviletidsreglerne under indsats. Samtidig giver aftalerne mulighed for, at de samme retningslinjer kan bruges under øvelser, så vi kan –’train as we fight’”, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Udgangspunktet er overholdelse af arbejdsmiljøregler

Udgangspunktet i aftalerne er, at arbejdstiden fortsat skal tilrettelægges, så de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Men aftalerne giver mulighed for, at Beredskabsstyrelsen under operative indsættelser kan fravige arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn. Det er en forudsætning, at den ansvarlige for Beredskabsstyrelsens indsats i hvert enkelt tilfælde vurderer, at opgavens løsning efter en konkret operativ vurdering tilsiger dette.

En anden nyhed i aftalerne er, at Beredskabsstyrelsen nu kan planlægge øvelser, der træner en situation, hvor det er nødvendigt at fravige hviletidsbestemmelserne. I disse situationer er det en forudsætning, at læringsudbyttet står mål med nedsættelsen af hviletiden. Derudover indeholder aftalerne en række bestemmelser om fravigelser af reglerne for fridøgn, om rådighedstjeneste, force majeure, og om, hvordan der skal ydes kompenserende hvile og fridøgn.

Aftalerne er godkendt af Arbejdstilsynet.

Annonce