Konservative: Drop besparelser på beredskabet

Hvis det kommende valg fører til et regeringsskifte, så bliver de planlagte besparelser på det statslige beredskab måske helt sløjfet. I hvert fald vil Det Konservative Folkeparti som led i en ny antiterrorplan opgive besparelserne og endda styrke beredskabet. Ifølge partiet vil Danmark nemlig ved større terrorangreb være afhængig af det statslige beredskabs indsats.

Det er de planlagte besparelser på det statslige beredskab på 125 mio. kr. om året, som de Konservative vil sløjfe. Besparelserne svarer til, at Beredskabsstyrelsens budget skal reduceres med omkring 25 procent.

I en ny antiterrorplan erkender de Konservative, at terrorangrebet i København ikke havde et omfang, som krævede en stor indsats fra det statslige beredskab. Der var primært tale om en politiopgave, om end ambulancer og Beredskabsstyrelsen blev indsat i et mindre omfang.

Imidlertid mener partiet, at der vil være stort behov for det statslige beredskab, hvis Danmark rammes af et større terrorangreb.

”Havde terrorangrebet været af en karakter, som det vi oplevede i Madrid i 2004, hvor 10 bomber blev sprængt i fyldte togsæt, eller i London i 2005, hvor fire bombeeksplosioner i offentlige transportmidler slog 52 personer ihjel og sårede 700, så havde opgaven krævet en helt anden indsats, hvor særligt Beredskabsstyrelsen ville skulle spille en bærende rolle. Beredskabsstyrelsen råder i dag over et 24 timers beredskab omfattende over 100 uddannede redningsspecialister samt 100 uddannede redningsteknikere. Det er særligt de enheder, vi er afhængige af i tilfælde af naturkatastrofer eller terrorangreb”, skriver de Konservative i antiterrorplanen.

Besparelser er uansvarlige

”Danmark står i dag i en så alvorlig sikkerhedssituation, at det netop er nødvendigt at være forberedt på angreb af større skala, end det vi oplevede den 14. og 15. februar i København. Derfor er det uansvarligt, at regeringen, sammen med Dansk Folkeparti og Venstre, som en del sidste års vækstpakke aftalte besparelser på først 75 millioner kroner i 2016 og endelig 125 millioner kroner i 2017 og fremefter, som udgør svarer til en nedgang i budgettet på 25 procent”, skriver partiet.

Samtidig henviser de Konservative til, at politiet har iværksat en eksekutiv strategi i forhold til det nationale beredskab med henblik på at sikre beredskabsparatheden ved terrorhændelser. Strategien skal sikre den nødvendige uddannelse og træning, samt at man har det nødvendige udstyr. ”Set i det lys virker det både skævt og uansvarligt at skære 25 procent af beredskabets budget”, skriver partiet.

”En svækkelse af vores redningsberedskab er derfor en klar svækkelse af landets terrorberedskab. Derfor skal de bebudede besparelser som minimum droppes og en plan iværksættes for, hvordan vi styrker vores redningsberedskab”, konkluderer de Konservative.

Annonce