Google Maps
Brandvæsen

Slut med vagtcentral og deltidsbrandfolk hos Vestegnens Brandvæsen

Ved årsskiftet sluttede to epoker for Vestegnens Brandvæsen. Efter 96 år med deltidsbrandfolk på brandstationen i Glostrup blev de sidste 18 brandfolk opsagt, og efter 44 års virke blev brandvæsenets vagtcentral nedlagt, hvorved fire vagtcentraloperatører mistede deres job. Nu varetages vagtcentralsfunktionen af Københavns Brandvæsen, der også står for det slukningstog, som hidtil har været bemandet med deltidsbrandfolk. Vestegnens Brandvæsen leverer dermed selv 1. og 2. slukningstog, mens Københavns Brandvæsen leverer 3. og 4. slukningstog.

Brandvæsen

Fokus på beredskabernes brug af skadestedssæt

De fleste beredskaber er efterhånden gået over til SINE, og i år vil SINE-Sekretariatet derfor sætte fokus på brugen af skadestedssæt. Ambitionen er, at brugen af skadestedssæt skal blive en fast rutine, og derfor gennemføres der i alle politikredse møder for de lokale beredskaber. Møderne skal sikre, at skadestedssættene anvendes ved alle indsatser, hvor der deltager mere end ét beredskab – også når to brandvæsener arbejder sammen.

Præhospital

Slut med sanitetsindsatsgrupper i Hjemmeværnet

Hidtil har Hjemmeværnet haft 42 sanitetsindsatsgrupper, som har rådet over særlige sanitetstrailere – og som har kunnet indsættes, hvis hjemmeværnsfolk kom til skade under udførelsen af deres opgaver samt som assistance til den civile ambulancetjeneste. Men sanitetsindsatsgrupperne er kun i få tilfælde blevet rekvireret af det civile beredskab, og samtidig har sygepasseruddannelsen vist sig at være meget krævende, så nu nedlægges beredskabet.

Præhospital

Falck og Beredskabsstyrelsen vil samarbejde om katastrofehjælp

Danske Falck-folk får nu mulighed for at bruge deres evner i internationale katastrofer, efter at Beredskabsstyrelsen og Falck i dag har indgået en aftale, der gør det muligt at udsende Falck-folk til verdens brændpunkter. Det var det voldsomme jordskælv i Haiti i januar 2010, der for alvor satte gang i tankerne om at etablere en egentlig international nødhjælpsgruppe under Falck. Det har nu ført til en samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen, der sammen med Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet koordinerer indsatsen ved internationale katastrofer som jordskælvet i Haiti.

Præhospital

Responstider i Nordjylland når rekordlavt niveau

I det seneste kvartal nåede den gennemsnitlige responstider for ambulancerne i Region Nordjylland ned på 8,39 minutter, og det er den laveste responstid siden den nye kontrakt mellem regionen og Falck trådte i kraft i 2010. Hvis man også indregner regionens akut- og paramedicinerbiler, falder responstiden til 7,59 minutter. Der er dog stor forskel på responstiden i de enkelte kommuner.

Brandvæsen

Deltidsbrandfolk i Helsingør får grøn bølge

Fra næste uge vil deltidsbrandfolkene fra Nordsjællands Brandvæsen i Helsingør kunne rykke hurtigere ud. Deltidsbrandfolkene udstyres nemlig med et Brobizz-lignende system, som gør det muligt at fjernstyre lysreguleringen i tre udvalgte lyskryds i Helsingør. Det nye system aktiveres, når der er modtaget en alarm, og derefter kan deltidsbrandfolkene i op til 10 minutter efter alarmtidspunktet sikre sig grøn bølge på vej til brandstationen.

Autohjælp

Vejpatruljen tabte klagesag mod politiet

Det var helt i orden, da Rigspolitiet sidste år besluttede, at Vejpatruljen – der i dag hedder Redningskorps Danmark – ikke skulle have lov til at byde på politiets autohjælps- og transportopgaver. Vejpatruljen indgik i et konsortium med to andre firmaer, der ønskede at blive prækvalificeret til at byde på opgaven, men den dokumentation, som Rigspolitiet krævede, nåede ikke frem indenfor tidsfristen, og derfor var det ifølge Klagenævnet for Udbud helt i orden, at Rigspolitiet undlod at prækvalificere Vejpatruljen.

Præhospital

Lægehelikopter var ude af drift ved busulykke

Hørsholm er ikke et område, hvor Region Sjællands og Region Hovedstadens fælles akutlægehelikopter normalt bliver sat ind. Kombinationen af lang afstand til basen i Ringsted og en kort kørevej til Rigshospitalet gør nemlig, at patienterne som regel vil kunne få hurtigere hjælp fra de lokale ambulancer og akutlægebiler end fra lægehelikopteren. Ved den alvorlige busulykke tirsdag ville vagtcentralen imidlertid gerne have helikopteren til stedet, men det viste sig, at den var ude af drift på grund af tekniske problemer – og havde været det hele dagen.

Præhospital

Strid om gamle ambulancer i Skåne

Ledelsen og medarbejderne hos den private ambulanceoperatør Sirius Humanum, der varetager en stor del af Region Skånes ambulancekørsel, er endnu engang blevet stærkt uenige – denne gang om udskiftningen af ældre ambulancer. I forrige uge beordrede sikkerhedsrepræsentanten en ambulance på Malmø-stationen taget ud af beredskabet, fordi han mente, at den efter 400.000 km. på landevejen ikke længere var sikker at køre i, men dagen efter gav Arbejdstilsynet tilladelse til, at ambulancen atter kunne sættes i drift. Personalet mener imidlertid, at Sirius Humanum generelt har for mange gamle ambulancer.