Brandvæsen

Brandvæsen styrer mod stort underskud

Vordingborg Brandvæsen styrer mod et underskud på 1,1 mio. kr. i 2014, og beredskabschefen mener ikke, at det inden for det budget, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, er muligt at drive et brandvæsen, der overholder det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen også har vedtaget. Politikerne overvejer nu blandt andet en udlicitering.

Brandvæsen

Nye principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse

Center for Biosikring og -Beredskab har udsendt nye principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse. Retningslinjerne henvender sig til det biologiske specialberedskabs samarbejdspartnere, herunder de offentlige myndigheder, som ikke har biologiske hændelser som hovedopgave, men som har vigtige tilgrænsende beredskabs- eller sundhedsopgaver – politi, brandvæsen, sundhedsberedskab og forsvar.

Brandvæsen

Lars Nørby Johansen stopper som bestyrelsesformand i Falck

Efter først 16 år som administrerende direktør og derefter 10 år som formand har Lars Nørby Johansen valgt at forlade Falck-koncernen i forbindelse med generalforsamlingen den 30. april 2014. Det sker samtidig med, at Lego-familiens investeringsselskab, KIRKBI, overtager tre andre ejeres aktier i Falck og dermed liver den næststørste aktionær.

Brandvæsen

Skal forske i brandforebyggelse

For at styrke brandforebyggelsen i Danmark opslår Beredskabsstyrelsen og Roskilde Universitet to ph.d.-stipendier om effekter af forebyggelseskampagner inden for brandområdet. Det skal bidrage til en bedre og mere kvalificeret viden om, hvilke typer af kommunikative forebyggelsesinitiativer der virker bedst på brandområdet.