Minister efter kritik fra brandfolk: Det statslige beredskab er blevet styrket

Dimensionering, økonomi og serviceniveau for de kommunale beredskaber er kommunernes eget ansvar. Det slår forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fast, efter at der blandt brandfolk har været kritik af nedskæringer hos beredskaberne. Forsvarsministeren henviser samtidig til, at Beredskabsstyrelsen styrkes med ca. 125 ekstra værnepligtige og ekstra materiel.

Det er Socialdemokratiets Troels Ravn, der har stillet en række spørgsmål til forsvarsministeren om de kommunale beredskaber.

Troels Ravn henviser blandt andet til et debatindlæg på BeredskabsInfo, hvor Gunnar Melchiorsen fra Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) har påpeget, at den seneste tids nedskæringer på stationer, mandskab og materiel gør, at mange brandfolk føler, at de bliver misbrugt – og derfor har bange anelser for fremtiden.

Men forsvarsministeren melder hus forbi:

”Jeg kan oplyse, at dimensionering, økonomi og serviceniveau – herunder også responstider – i forhold til de kommunale redningsberedskaber er et kommunalt ansvar, jf. beredskabsloven”, skriver Claus Hjort Frederiksen i et svar til Troels Ravn. Han tilføjer dog, at der bliver kigget på dimensioneringen:

”Med aftalen på forsvarsområdet 2018-2023 besluttede partierne bag aftalen, at der skal laves en analyse af bl.a. robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019”.

Beredskabsstyrelsen har fået flere penge

Samtidig påpeger ministeren, at andre dele af beredskabet har fået tilført penge:

”Jeg kan supplerende oplyse, at Beredskabsstyrelsens operative robusthed bliver styrket i medfør af forsvarsforliget. Beredskabsstyrelsen styrkes med ca. 125 ekstra værnepligtige og ekstra befalingsmænd. Desuden tilføres yderligere 25 mio. kr. til styrket krisestyringskapacitet og anskaffelse af materiel, f.eks. til forureningsbekæmpelse eller imødegåelse af naturkatastrofer”.

”Således er statens evne til fortsat at assistere de kommunale redningsberedskaber styrket, f.eks. i tilfælde af store ulykker og katastrofer. Det er samtidig mit indtryk, at der er et godt samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber, således at kapaciteterne i det samlede redningsberedskab anvendes på bedst mulig vis”, slutter forsvarsministeren.

Annonce