Nordjyllands Beredskab vil lade Falck-kontrakt løbe til udgangen af 2027

I 2018 indgik Nordjyllands Beredskab og Falck en ny kontrakt om driften af 32 nordjyske brandstationer. Kontrakten er 10-årig, men med en mulighed for opsigelse efter otte år. Begge parter er imidlertid interesserede i at fortsætte samarbejdet efter de otte år, så nu lægges der op til, at beredskabet tilkendegiver, at man har til hensigt at lade kontrakten fortsætte frem til udløbet pr. 31. december 2027.

Driften af de 32 nordjyske brandstationer, som Falck hidtil havde stået for driften af, blev sendt i udbud i 2017. Falck var eneste byder, og samme år indgik Nordjyllands Beredskab og Falck en ny kontrakt, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Den nye kontrakt er uopsigelig i de første otte år, altså frem til 31. december 2025. Herefter kan kontrakten af begge parter opsiges med seks måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Skal drøfte fremtidig opgaveløsning senere på året

Af hensyn til det fremtidige samarbejde har Nordjyllands Beredskab bedt Falck om at tilkendegive, om redningskorpset er interesseret i at fortsætte kontraktsamarbejdet frem til udløb af kontrakten den 31. december 2027. Falck har bekræftet dette.

Derfor lægger Nordjyllands Beredskab nu op til, at man overfor Falck tilkendegiver, at man har til hensigt at fortsætte samarbejdet frem til kontraktens udløb dem 31. december 2027.

Tilkendegivelsen skal behandles politisk i beredskabskommissionen. Men Nordjyllands Beredskab lægger op til, at kommissionen – såfremt tilkendegivelsen accepteres – skal afholde et temamøde i september 2023, hvor man drøfter den fremtidige opgaveløsning, herunder træffer beslutning om udbud og struktur for Nordjyllands Beredskab efter 2027.

Nordjyllands Beredskab dækker kommunerne Hjørring, Morsø, Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Læsø, Rebild, Thisted, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg. Beredskabet servicerer flere end 585.000 borgere og dækker et areal på 7.878 km2.

Annonce